PROJEKT REZOLUCJI
PDF 311kWORD 47k
19.6.2017
PE605.561v01-00
 
B8-0443/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie nierówności gospodarczych i inteligentnego protekcjonizmu


Dominique Martin

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie nierówności gospodarczych i inteligentnego protekcjonizmu  
B8‑0443/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że niedawne badania dotyczące nierówności gospodarczych pokazują, że globalizacja i umowy o wolnym handlu spowodowały zmniejszenie różnic między państwami europejskimi, lecz jednocześnie zwiększyły nierówności w obrębie poszczególnych państw;

B.  mając na uwadze, że globalizacja i polityka europejska zmierzają do coraz większej liberalizacji wymiany handlowej i do zakazu wszelkich form protekcjonizmu;

C.  mając na uwadze, że Komisja jest zatem bezpośrednio odpowiedzialna za wzrost poziomu nierówności gospodarczych w społeczeństwach europejskich;

D.  mając na uwadze, że nierówności gospodarcze mogą powodować poczucie niesprawiedliwości w społeczeństwach europejskich;

E.  mając na uwadze, że wolny handel powoduje zbyt wielkie straty wśród znacznej części społeczeństwa, z korzyścią dla małej uprzywilejowanej grupy, która staje się coraz bogatsza;

F.  mając na uwadze, że środki inteligentnego protekcjonizmu mogłyby zaradzić temu problemowi;

1.  zwraca się do Komisji, aby pozostawiła państwom członkowskim swobodę wprowadzania środków inteligentnego protekcjonizmu w celu skuteczniejszej walki z nierównościami gospodarczymi.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności