PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 217kWORD 47k
19.6.2017
PE605.561v01-00
 
B8-0443/2017

v skladu s členom 133 Poslovnika


o ekonomskih neenakostih in razumnem protekcionizmu


Dominique Martin

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o ekonomskih neenakostih in razumnem protekcionizmu  
B8-0443/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker nedavne študije o ekonomskih neenakostih kažejo, da so se zaradi globalizacije in prostotrgovinskih sporazumov zmanjšale razlike med evropskimi državami, a so se zato povečale neenakosti znotraj držav;

B.  ker globalizacija in evropske politike vodijo v vse več proste trgovine in prepovedujejo vse oblike protekcionizma;

C.  ker je Komisija torej posredno odgovorna za vse višjo raven ekonomskih neenakosti v evropskih družbah;

D.  ker se zaradi ekonomskih neenakosti lahko v evropskih družbah pojavi občutek krivice;

E.  ker prosta trgovina povzroča prevelike izgube za velik del družbe v korist skupinice bogatih, ki postajajo vedno bogatejši;

F.  ker bi se na to težavo lahko odzvali s pametnim protekcionizmom;

1.  poziva Komisijo, naj državam članicam prepusti svobodo uvajanja ukrepov pametnega protekcionizma, da bi se na ta način lahko učinkoviteje borile proti ekonomskim neenakostim.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov