FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 47k
19.6.2017
PE605.561v01-00
 
B8-0443/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om ekonomisk ojämlikhet och intelligent protektionism


Dominique Martin

Förslag till Europaparlamentets resolution om ekonomisk ojämlikhet och intelligent protektionism  
B8‑0443/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Nyligen genomförda undersökningar om ekonomisk ojämlikhet visar att globaliseringen och frihandelsavtalen har minskat skillnaderna mellan de europeiska länderna, men samtidigt ökat ojämlikheterna inom länderna.

B.  Globaliseringen och EU:s politik inriktas i allt högre grad på frihandel och förbjuder alla former av protektionism.

C.  Kommissionen är därför indirekt ansvarig för de stigande ekonomiska ojämlikheterna i de europeiska samhällena.

D.  De ekonomiska ojämlikheterna kan väcka känslor av orättvisa i de europeiska samhällena.

E.  Frihandeln medför alltför stora förluster för en stor del av samhället till förmån för en liten privilegierad grupp som blir allt rikare.

F.  Intelligenta protektionistiska åtgärder skulle kunna åtgärda detta problem.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att låta medlemsstaterna införa intelligenta protektionistiska åtgärder för att mer effektivt kunna bekämpa ekonomisk ojämlikhet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy