PROJEKT REZOLUCJI
PDF 308kWORD 46k
31.5.2017
PE605.582v01-00
 
B8-0457/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zdrowia a zanieczyszczenia hałasem


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zdrowia a zanieczyszczenia hałasem  
B8‑0457/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według danych zawartych w sprawozdaniu Europejskiej Agencji Środowiska 125 milionów osób w Europie narażonych jest na zanieczyszczenie hałasem;

B.  mając na uwadze, że kraje takie jak Belgia, Luksemburg i Holandia, czyli kraje o największej gęstości zaludnienia, znajdują się na obszarach o największym natężeniu hałasu, natomiast do najcichszych obszarów należy północ Europy, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja;

C.  mając na uwadze, że sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska potwierdza powagę zjawiska, szczególnie w przypadku dzieci, ponieważ proces uczenia się dzieci może być zakłócony właśnie przez hałas, szczególnie w pierwszych latach życia;

D.  mając na uwadze, że hałas, w zależności od rodzaju, czasu trwania i natężenia, wpływa na ucho ludzkie, powodując ubytki w różnym stopniu, począwszy od czasowej do stałej utraty słuchu; mając na uwadze, że do ostatniego ubytku dochodzi zwykle w przypadku długotrwałego narażenia na wysoki poziom hałasu;

1.  wzywa Komisję do wsparcia kampanii mającej na celu uświadamianie obywateli, ponieważ każdy w swoim zakresie może natychmiast przyczynić się do poprawy stanu otaczającego go środowiska.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności