PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 378kWORD 47k
31.5.2017
PE605.582v01-00
 
B8-0457/2017

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la sănătate și la poluarea fonică


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la sănătate și la poluarea fonică  
B8‑0457/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, conform datelor din raportul Agenției Europene de Mediu, 125 de milioane de persoane din Europa sunt expuse poluării fonice;

B.  întrucât printre zonele cele mai zgomotoase se numără țări precum Belgia, Luxemburgul și Țările de Jos, precum și statele membre care au o densitate mai mare a populației, în timp ce zonele mai „liniștite” se află în Europa de Nord: Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia;

C.  întrucât raportul Agenției Europene de Mediu confirmă gravitatea acestui fenomen, în special în privința copiilor, al căror proces de învățare, în special în primii ani de viață, poate fi compromis din cauza zgomotului;

D.  întrucât zgomotul acționează asupra urechii umane și cauzează, în funcție de natura, durata și intensitatea stimulării sonore, diferite niveluri de prejudicii, care pot merge de la pierderea temporară a auzului până la surditate permanentă; întrucât, în general, surditatea survine ca urmare a expunerii la niveluri foarte ridicate de zgomot pentru perioade îndelungate;

1.  invită Comisia să sponsorizeze o campanie de creștere a gradului de conștientizare în rândul cetățenilor, pentru că putem face imediat ceva, după puterile noastre, pentru a îmbunătăți mediul care ne înconjoară.

Notă juridică - Politica de confidențialitate