PROJEKT REZOLUCJI
PDF 316kWORD 46k
14.7.2017
PE605.612v01-00
 
B8-0485/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie dzieci będących ofiarami przemocy i niegodziwego traktowania w Europie


Mara Bizzotto

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie dzieci będących ofiarami przemocy i niegodziwego traktowania w Europie  
B8‑0485/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że organizacja Telefono Azzurro ONLUS prowadząca działalność w obronie praw dziecka opublikowała niedawno raport pt. „Wykorzystywanie seksualne i pedofilia”, w którym odnotowano, że w 2016 r. ofiarą niegodziwego traktowania w celach seksualnych w Europie padło 18 mln dzieci;

B.  mając na uwadze, że telefony zaufania „Emergenza Infanzia” i „Telefono Azzurro”, do których zwracają się o pomoc dzieci i osoby młodociane będące ofiarami przemocy, informują, iż liczba zgłoszeń od dzieci, które doznały przemocy, wzrosła między 2015 a 2016 r.;

C.  mając na uwadze, że formy rosnącej przemocy wobec dzieci i młodzieży szerzą się obecnie także za pośrednictwem internetu;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 19 i 34 Konwencji o prawach dziecka dzieci należy chronić przed wszelkimi formami przemocy, nękania i złego traktowania;

1.  zwraca się do Komisji o wdrożenie wszystkich możliwych środków w celu zwalczania wszelkich form przemocy wobec dzieci;

2.  zwraca się do Komisji o ochronę dzieci i młodzieży w Europie, w tym poprzez wsparcie organizacji broniących praw dziecka.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności