PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 235kWORD 47k
30.8.2017
PE605.622v01-00
 
B8-0494/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


sellaisen eläinsuojatoiminnan edistämisestä, jossa terveitä eläimiä ei tapeta


Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys sellaisen eläinsuojatoiminnan edistämisestä, jossa terveitä eläimiä ei tapeta  
B8‑0494/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että unioni arvioi Euroopassa olevan noin sata miljoonaa hylättyä lemmikkieläintä;

B.  ottaa huomioon, että oikeus elää on jokaisen eläimen perusoikeus;

C.  ottaa huomioon, että eläinsuojien perinteisenä käytäntönä on ollut terveiden ja hoidettavissa olevien eläinten laajamittaisen tappamisen salliminen;

D.  ottaa huomioon, että eläinsuojissa myrkytetään tai ammutaan vuosittain kymmeniä tuhansia koiria;

1.  kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita saattamaan lemmikkieläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen säännökset osaksi kansallisia oikeusjärjestelmiä;

2.  kehottaa komissiota kannustamaan jäsenvaltioita omaksumaan tappamista torjuvan filosofian, ryhtymään välittömästi toteuttamaan ohjelmia ja palveluita, joilla lopetetaan eläinten laajamittainen tappaminen eläinsuojissa, ja esittämään lemmikkieläinten ja kodittomien eläinten suojelua koskevan oikeudellisen kehyksen, johon sisältyy kodittomien eläinten hallintastrategiat, luvattomien kenneleiden ja tarhojen kieltäminen sekä kielto tappaa kodittomia eläimiä ilman lääketieteellistä perustetta;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö