NÁVRH USNESENÍ
PDF 241kWORD 47k
1.8.2017
PE605.640v01-00
 
B8-0500/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o právech pacientů v oblasti očkování


Mireille D'Ornano

Návrh usnesení Evropského parlamentu o právech pacientů v oblasti očkování  
B8-0500/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že francouzská vláda oznámila, že hodlá zavést jedenáct povinných vakcín pro děti mladší dvou let, čímž by se Francie stala jednou z evropských zemí s nejpřísnějšími předpisy v této oblasti;

B.  vzhledem k tomu, že v souladu s článkem L3116-4 zákona o veřejném zdraví „odmítnutí podrobit se nebo nechat podrobit ty, vůči nimž je vykonávána rodičovská odpovědnost, nebo kteří jsou v opatrovnictví, povinnostem očkování [se trestá] šesti měsíci odnětí svobody a pokutou 3 750 eur“;

C.  vzhledem k tomu, že patnáct členských států neukládá svým občanům žádné povinné očkování, že některé dokonce stanovují právo na odmítnutí z důvodu svědomí a že tyto země přesto mají dostatečnou míru proočkování;

1.  vyzývá Komisi, aby v oblasti očkování prosazovala články 3, 7 a 10 Listiny základních práv Evropské unie a zásadu předběžné opatrnosti v případě závažného rizika výskytu vedlejších účinků některých očkovacích látek;

2.  vyzývá Komisi, aby podněcovala členské státy k tomu, aby se přednostně zaměřily na hlubší příčiny rozvoje některých onemocnění v Evropě a aby se soustředily spíše na poučení než na nátlak;

Právní upozornění - Ochrana soukromí