PROJEKT REZOLUCJI
PDF 310kWORD 47k
1.8.2017
PE605.640v01-00
 
B8-0500/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie praw pacjenta w dziedzinie szczepień


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie praw pacjenta w dziedzinie szczepień  
B8‑0500/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że rząd francuski ogłosił zamiar wprowadzenia jedenastu obowiązkowych szczepień dla dzieci poniżej 2 roku życia, co sprawi, że Francja znajdzie się wśród najbardziej rygorystycznych państw Europy w tym względzie;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z art. L3116-4 kodeksu zdrowia publicznego „odmowa poddania się lub poddania osób, nad którymi sprawuje się władzę rodzicielską bądź opiekę, wymogom w zakresie szczepień [podlega karze] sześciu miesięcy pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 3750 EUR”;

C.  mając na uwadze, że piętnaście państw członkowskich nie nakłada żadnego obowiązku szczepień na swych obywateli, a niektóre przewidują nawet prawo odmowy z powołaniem się na klauzulę sumienia, oraz że kraje te posiadają jednak wystarczający poziom objęcia szczepieniami;

1.  wzywa Komisję, by w zakresie szczepień propagowała art. 3, 7 i 10 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz zasadę ostrożności w przypadku ryzyka poważnych skutków ubocznych niektórych szczepionek;

2.  wzywa Komisję, by zachęcała państwa członkowskie do podejmowania w pierwszym rzędzie działań w odniesieniu do głównych przyczyn wzrostu liczby zachorowań na niektóre choroby w Europie oraz do skupienia się raczej na działaniach dydaktycznych niż na środkach przymusu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności