Propunere de rezoluţie - B8-0500/2017Propunere de rezoluţie
B8-0500/2017

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la drepturile pacienților în materie de vaccinare

  1.8.2017

  depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură

  Mireille D’Ornano

  B8‑0500/2017

  Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la drepturile pacienților în materie de vaccinare

  Parlamentul European,

  –  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât guvernul francez a anunțat că intenționează să facă obligatorii unsprezece vaccinuri pentru copiii sub 2 ani, ceea ce ar face ca Franța să devină unul dintre statele membre ale UE cele mai constrângătoare în acest domeniu;

  B.  întrucât, potrivit articolului L 3116-4 din Codul sănătății publice, „persoana care refuză să se supună sau să supună persoanele asupra cărora deține autoritate parentală ori tutelă obligațiilor de vaccinare [este pasibilă] de șase luni de închisoare și o amendă de 3 750 EUR”;

  C.  întrucât cincisprezece state membre nu impun nicio obligație de vaccinare cetățenilor lor, în timp ce altele prevăd chiar un drept la obiecție pe motive de conștiință și, cu toate acestea, au o rată satisfăcătoare de efectuare a vaccinurilor,

  1.  invită Comisia să promoveze, în ceea ce privește vaccinarea, articolele 3, 7 și 10 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și principiul precauției în caz de risc grav de efectele secundare ale anumitor vaccinuri;

  2.  invită Comisia să încurajeze statele membre să acționeze în primul rând asupra cauzelor profunde ale apariției anumitor boli în Europa și să pună accentul mai mult pe educație decât pe constrângere.