FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 236kWORD 47k
1.8.2017
PE605.640v01-00
 
B8-0500/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om patienträttigheter när det gäller vaccinationer


Mireille D’Ornano

Förslag till Europaparlamentets resolution om patienträttigheter när det gäller vaccinationer  
B8‑0500/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den franska regeringen har meddelat att man vill göra det obligatoriskt med elva vacciner för barn under 2 år, vilket innebär att Frankrike blir ett av de strängaste länderna i Europa på detta område.

B.  Enligt artikel L 3116–4 i folkhälsolagen innebär en vägran att rätta sig efter vaccinationsplikten, eller att inte låta de barn för vilka man är vårdnadshavare göra det, ett sex månaders fängelsestraff och böter på 3 750 EUR.

C.  Femton medlemsstater har inte någon vaccinationsplikt för sina medborgare och vissa har till och med en rätt till samvetsvägran. Dessa länder har ändå en tillräcklig vaccinationstäckning.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på vaccinationsområdet främja artiklarna 3, 7 och 10 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna liksom försiktighetsprincipen när det gäller allvarliga risker för biverkningar från vissa vaccin.

2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att först och främst vidta åtgärder mot de bakomliggande orsakerna till de förnyade utbrotten av vissa sjukdomar i Europa och att fokusera på utbildning i stället för på tvångsåtgärder.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy