ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 457kWORD 47k
31.8.2017
PE605.643v01-00
 
B8-0501/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно новата европейска работна група срещу фалшивите новини


Никола Капуто

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно новата европейска работна група срещу фалшивите новини  
B8‑0501/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че намерението, заявено от члена на Комисията, отговарящ за цифровата икономика и цифровото общество, Мария Габриел, за създаване на европейска работна група за борба с фалшивите новини, с цел създаване на общ подход на европейско равнище, който да хармонизира действията на отделните държави членки;

Б.  като има предвид опита на публичните и частни организации за демистификация („дебънкинг“) и групите за натиск в Европа и чужбина, чиито резултати като цяло са незадоволителни или се ограничават само до някои аспекти на проблема;

В.  като има предвид очевидната чувствителност на въпросите, които са предмет на фалшиви новини, които в голямата си част са свързани с ксенофобията, национализма и ислямофобията, както и културната значимост на явлението;

1.  призовава Комисията да предприеме решителни действия за създаване на нова законодателна рамка относно „фалшивите новини“ и „престъпленията от омраза“, която да включва под някаква форма на отговорността на операторите на платформата онлайн, съвместима със свободата на изразяване, но не освобождава доставчиците от извършването на необходимите – и технически възможни – проверки.

Правна информация - Политика за поверителност