FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 46k
31.8.2017
PE605.643v01-00
 
B8-0501/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om den nye europæiske projektgruppe til bekæmpelse af falske nyheder


Nicola Caputo

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om den nye europæiske projektgruppe mod falske nyheder  
B8‑0501/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at kommissæren med ansvar for det digitale område, Mariya Gabriel, har bekendtgjort at ville oprette en europæisk projektgruppe til bekæmpelse af falske nyheder med det formål at skabe en fælles tilgang på europæisk plan ved at harmonisere de enkelte medlemsstaters foranstaltninger;

B.  der henviser til erfaringerne fra offentlige og private organisationer samt fra pressionsgrupper med at aflive myter i og uden for Europa, som generelt har opnået resultater, der ikke er tilfredsstillende eller som kun er begrænset til visse aspekter af problemet;

C.  der henviser til den tydelige følsomme karakter af de emner, der er genstand for falske nyheder, som for størstedelens vedkommende er associeret til xenofobi, nationalisme og islamofobi samt til fænomenets kulturelle betydning;

1.  opfordrer Kommissionen til at arbejde målrettet hen mod en ny lovramme for falske nyheder og hadefuld tale, der pålægger operatører af onlineplatforme et ansvar, der er foreneligt med ytringsfriheden, men uden at operatøren fritages fra at foretage de kontroller, der er nødvendige og teknisk mulige.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik