PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 152kWORD 47k
31.82017
PE605.643v01-00
 
B8-0501/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


väärien uutisten vastaisesta uudesta EU:n erityisryhmästä


Nicola Caputo

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys väärien uutisten vastaisesta uudesta EU:n erityisryhmästä  
B8‑0501/2017

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon digitaaliasioista vastaavan komission jäsenen Mariya Gabrielin ilmoituksen siitä, että aiotaan perustaa EU:n erityistyöryhmä torjumaan väärien uutisten ilmiötä ja että tavoitteena on ottaa käyttöön yhteinen Euroopan tason lähestymistapa ja siten yhdenmukaistaa yksittäisten jäsenvaltioiden toimet;

B.  ottaa huomioon, että julkiset ja yksityiset myyttejä kyseenalaistavat (”debunking”) organisaatiot ja painostusryhmät niin Euroopassa kuin ulkomaillakin eivät yleisesti ottaen ole saavuttaneet tyydyttäviä tuloksia tai tulokset ovat rajoittuneet vain ongelman joihinkin näkökohtiin;

C.  ottaa huomioon väärien uutisten aiheiden arkaluonteisuuden, sillä ne liittyvät suurelta osin muukalaisvihaan, nationalismiin ja islamofobiaan, samoin kuin ilmiön kulttuurisidonnaisuuden;

1.  kehottaa komissiota pyrkimään määrätietoisesti kohti uutta vääriä uutisia ja vihapuhetta koskevaa lainsäädäntökehystä, johon sisältyisi verkkofoorumeiden hallinnoijien ilmaisunvapauden mukainen vastuu, mutta johon on sisällytettävä tarvittava ja teknisesti mahdollinen valvonta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö