PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 386kWORD 47k
31.8.2017
PE605.643v01-00
 
B8-0501/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl naujos Europos darbo grupės kovos su netikromis naujienomis srityje


Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl naujos Europos darbo grupės kovos su netikromis naujienomis srityje  
B8-0501/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi už skaitmeninę sritį atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel paskelbė, kad norėtų įsteigti Europos darbo grupę, kuri kovotų su netikrų naujienų reiškiniu, siekiant Europos lygmeniu nustatyti bendrą požiūrį, kuris leistų derinti pavienių valstybių narių veiksmus;

B.  kadangi viešojo ir privačiojo sektorių organizacijų bei lobistų grupių patirtis kovos su dezinformacija srityje Europoje ir užsienyje apskritai nedavė patenkinamų rezultatų, arba tie rezultatai buvo susiję tik su tam tikrais problemos aspektais;

C.  kadangi akivaizdu, jog netikrų naujienų tema tampa opūs klausimai, dažniausiai susiję su ksenofobija, nacionalizmu ir islamofobija, ir kadangi šis reiškinys taip pat labai svarbus kultūros prasme;

1.  ragina Komisiją ryžtingai imtis veiksmų siekiant sukurti naują teisinę sistemą dėl vad. „netikrų naujienų“ ir „neapykantą kurstančios kalbos“, kad ji apimtų interneto platformų operatorių atsakomybę, kuri būtų suderinama su saviraiškos laisve, tačiau interneto paslaugų teikėjai neturėtų būti atleidžiami nuo būtinų ir techniškai įmanomų kontrolės priemonių.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika