REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 382kWORD 45k
31.8.2017
PE605.643v01-00
 
B8-0501/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par jauno cīņas ar viltus ziņām Eiropas īpašo uzdevumu vienību


Nicola Caputo

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauno cīņas ar viltus ziņām Eiropas īpašo uzdevumu vienību  
B8-0501/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Komisijas locekle, kas atbild par digitālajiem jautājumiem, Mariya Gabriel paziņoja par savu ieceri izveidot Eiropas īpašo uzdevumu vienību, kas apkarotu viltus ziņu parādību, lai Eiropas līmenī īstenotu kopīgu pieeju, saskaņojot atsevišķu dalībvalstu rīcību;

B.  tā kā ir jāņem vērā tādu atspēkojošo publisko un privāto organizāciju un lobisma grupu Eiropā un ārpus tās gūta pieredze, kuru darbības rezultāti kopumā ir bijuši neapmierinoši vai pozitīvi tikai no dažu šīs problēmas aspektu viedokļa;

C.  tā ka ir jāņem vērā to viltus ziņu tematu pašsaprotamais delikātums, kuras lielākoties attiecas uz ksenofobiju, nacionālismu un islamofobiju, kā arī šīs parādības kultūrnozīme,

1.  prasa, lai Komisija apņēmīgi sāktu izstrādāt jaunu normatīvu regulējumu, kas reglamentētu viltus ziņas un naida runu, tajā paredzot tiešsaistes platformu īpašnieku zināmu atbildību, kas būtu saderīga ar vārda brīvību, taču pakalpojuma sniedzēju neatbrīvotu no pienākuma veikt vajadzīgo un tehniski iespējamo kontroli.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika