ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 47k
31.8.2017
PE605.643v01-00
 
B8-0501/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de nieuwe Europese taskforce tegen nepnieuws


Nicola Caputo

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de nieuwe Europese taskforce tegen nepnieuws  
B8‑0501/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie, heeft aangekondigd dat zij een Europese taskforce tegen het fenomeen nepnieuws wil oprichten om een gemeenschappelijke aanpak op Europees niveau tot stand te brengen en de acties van de afzonderlijke lidstaten te harmoniseren;

B.  gezien de ervaringen van de publieke en private "debunking"-organisaties en pressiegroepen in Europa en in het buitenland, waarvan de resultaten over het algemeen onbevredigend waren of beperkt zijn gebleven tot slechts enkele aspecten van het probleem;

C.  overwegende dat de thema's waarover nepnieuws verschijnt echt gevoelig liggen en grotendeels verband houden met vreemdelingenhaat, nationalisme en islamofobie, en gezien het culturele belang van het fenomeen;

1.  verzoekt de Commissie om daadkrachtig stappen te zetten naar een nieuw wetgevingskader inzake nepnieuws en haatzaaiende uitlatingen, waarin een vorm van aansprakelijkheid van beheerders van onlineplatforms is opgenomen die de vrijheid van meningsuiting eerbiedigt, maar die aanbieders niet vrijstelt van controles die noodzakelijk en technisch mogelijk zijn.

Juridische mededeling - Privacybeleid