FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 46k
31.8.2017
PE605.643v01-00
 
B8-0501/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om den ny europeiska arbetsgruppen mot falska nyheter


Nicola Caputo

om den ny europeiska arbetsgruppen mot falska nyheter  
B8‑0501/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kommissionsledamot Mariya Gabriel, med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, har meddelat att hon vill inrätta en europeisk arbetsgrupp för att bekämpa företeelsen med falska nyheter, med målet att ta fram en gemensam strategi på europeisk nivå genom att harmonisera insatserna i de enskilda medlemsstaterna.

B.  Både offentliga och privata organisationer som sysslar med att avslöja falska nyheter och påtryckningsgrupper i och utanför Europa har uppnått generellt sett föga tillfredsställande resultat eller resultat som är begränsade till vissa delar av problemet.

C.  Det är uppenbart känsliga ämnen som blir föremål för falska nyheter, då dessa till största delen gränsar till xenofobi, nationalism och islamofobi, och företeelsen har även en kulturell aspekt.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta med beslutsamhet mot en ny lagstiftningsram för falska nyheter och hatpropaganda, som ger nätadministratörer ett visst ansvar och som är förenlig med yttrandefriheten, men inte befriar leverantören från nödvändiga, tekniskt genomförbara kontroller.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy