Propunere de rezoluţie - B8-0502/2017Propunere de rezoluţie
B8-0502/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei (UE) nr. .../... de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/6 al Comisiei în ceea ce privește hrana pentru animale și produsele alimentare supuse unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima

7.9.2017 - (D051561/01 – 2017/2837(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportoare: Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini, Sirpa Pietikäinen

Procedură : 2017/2837(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0502/2017
Texte depuse :
B8-0502/2017
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

B8‑0502/2017

Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei (UE) nr. .../... de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/6 al Comisiei în ceea ce privește hrana pentru animale și produsele alimentare supuse unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima

(D051561/01 – 2017/2837(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. .../... de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/6 al Comisiei în ceea ce privește hrana pentru animale și produsele alimentare supuse unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima (D051561/01),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare[1], în special articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (ii),

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie[2],

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

Observații generale

A.  întrucât Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6 prevede în prezent că loturile de mai multe produse alimentare, inclusiv ciuperci, pești și produse pescărești, orez și soia, originare sau expediate din orice parte din Japonia, trebuie însoțite de o declarație valabilă din partea autorităților japoneze care atestă că produsele respectă limitele maxime de contaminare în vigoare în Japonia [articolul 5 alineatele (1) și (2)]; întrucât proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei (denumit în continuare „proiectul de propunere”) impune acum doar ca o listă limitată de alimente și furaje din douăsprezece prefecturi, enumerate în anexa II, să fie însoțite de o astfel de declarație; întrucât proiectul de propunere elimină, de asemenea, o serie de categorii de produse alimentare și furaje din anexa II;

B.  întrucât, în mod similar, în conformitate cu articolul 10 din proiectul de propunere, controalele oficiale, și anume verificarea documentelor pentru toate transporturile, precum și verificările identității și verificările fizice prin sondaj, inclusiv analizele de laborator pentru detectarea prezenței cesiului-134 și cesiului-137, ar urma de acum să fie cerute numai pentru produsele alimentare și furajele enumerate în anexa II; întrucât proiectul de propunere menține o frecvență redusă a controalelor la import (considerentul 12);

C.  întrucât Regulamentul de punere în aplicare 2016/6, o dată modificat în forma propusă de Comisie, nu le va mai cere statelor membre să informeze Comisia o dată la trei luni prin intermediul Sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASFF) cu privire la toate rezultatele analizelor;

D.  întrucât proiectul de propunere menține neschimbat textul actual al anexei I la Regulamentul (UE) 2016/6, care stabilește nivelurile maxime permise astfel cum sunt prevăzute în legea japoneză pentru diferite categorii de produse alimentare și furaje[3]; întrucât verificarea conformității cu limitele maxime pentru categoriile de produse alimentare și furaje din anexa I nu este obligatorie în temeiul Regulamentului de punere în aplicare 2016/6, nici în temeiul proiectului de propunere de modificare a acestuia, nici sub formă de documentație furnizată de autoritățile japoneze, nici prin controale sau verificarea de eșantioane la frontierele UE; întrucât, prin urmare, nu există nicio garanție că acele alimente și furaje se vor încadra în limitele maxime admise de contaminare radioactivă;

E.  întrucât proiectul de propunere se bazează pe datele furnizate de autoritățile japoneze pentru 2014, 2015 și 2016 (mai mult de 132 000 de date privind radioactivitatea în furaje și în alimente, altele decât carnea de vită, și peste 527 000 de date privind radioactivitatea în sectorul cărnii de vită); întrucât, chiar dacă modificările din proiectul de propunere se bazează pe o analiză detaliată a datelor menționate anterior, în text nu sunt prezentate nici această analiză, nici un link către datele brute;

F.  întrucât, prin urmare, este foarte dificil să se verifice dacă măsurile propuse sunt suficiente pentru a proteja sănătatea cetățenilor Uniunii;

G.  întrucât, totuși, chiar fără analiza pe care Comisia și-a întemeiat propunerea, există suficiente motive pentru a considera că această propunere ar putea duce la o creștere a expunerii la alimente contaminate radioactiv, cu un impact corespunzător asupra sănătății umane;

H.   întrucât președintele Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a solicitat oficial guvernului japonez permisiunea de a deversa în Oceanul Pacific aproape un milion de tone de apă cu un grad foarte ridicat de radioactivitate, care a fost utilizată pentru răcirea reactoarelor distruse ale centralei nucleare; întrucât acest lucru ar putea avea, în cazul în care este autorizat, un impact negativ grav asupra nivelurilor de siguranță alimentară a produselor piscicole recoltate în largul coastelor Japoniei;

Observații specifice cu privire la anexa II

I.  întrucât toate prefecturile din Japonia care figurează în prezent în anexa II (Fukushima, Miyagi, Akita, Yamagata, Nagano, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Chiba, Iwate, Yamanashi, Shizuoka și Niigata) sunt expuse la precipitații radioactive în urma accidentului nuclear care a avut loc la centrala nucleară de la Fukushima în 2011;

J.  întrucât, fără justificare, proiectul de propunere elimină din anexa II orezul și produse derivate din orez din prefectura Fukushima; întrucât acest lucru înseamnă că nu va mai exista nicio cerință să se preleveze probe și să se analizeze produsele respective la intrarea în Uniune, nici vreo obligație din partea autorităților japoneze să ateste conformitatea lor cu nivelurile maxime admise de contaminare radioactivă; întrucât unul dintre produsele derivate din orez scoase din anexa II este un orez utilizat în alimentele pentru bebeluși și copii mici[4]; întrucât, pentru grupurile respective, având în vedere vulnerabilitatea lor deosebită la expunerea la radiații, nici un nivel de contaminare nu ar fi acceptabil; întrucât în temeiul Acordului de liber schimb Japonia-UE exporturile de orez din Japonia ar putea crește; întrucât, din moment ce ordinele de evacuare au fost de curând revocate, este probabil să se reia cultivarea orezului în orezăriile contaminate;

K.  întrucât, deși considerentul 7 din proiectul de propunere afirmă că numai orezul și produsele derivate originare din prefectura Fukushima vor fi eliminate din anexa II, anexa II mai este, de asemenea, modificată astfel încât să permită acum, fără controale, prelevare de probe sau analize, importarea în Uniune a șapte specii de pește (inclusiv ton roșu de Atlantic și ton roșu de Pacific și macrou), precum și a crustaceelor și moluștelor capturate sau recoltate în apele de lângă Fukushima;

L.  întrucât, potrivit propunerii, șapte specii de pește (inclusiv ton roșu de Atlantic și ton roșu de Pacific și macrou), crustacee (precum homarii și creveții) și moluște (precum scoicile și midiile) vor fi, de asemenea, eliminate din anexa II pentru alte șase prefecturi, și anume Miyagi, Iwate, Gunma, Ibaraki, Chiba și Tochigi; întrucât nu se dă nicio justificare sau explicație pentru această reducere a controalelor și nu s-a oferit nicio explicație privind motivul pentru care, de exemplu, aceste specii sunt considerate acum ca fiind suficient de sigure pentru a fi importate în Uniune fără controale, în timp ce altele nu;

M.  întrucât, în temeiul propunerii, anexa II nu va mai acoperi niciun produs originar din prefectura Akita (în prezent, cuprinde cinci produse din Akita: ciuperci, Aralia, muguri de bambus, feriga regală japoneză și koshiabura (o plantă sălbatică comestibilă) și toate produsele derivate din acestea); întrucât nu se dă nicio justificare sau explicație pentru această reducere a controalelor;

N.  întrucât în anexa II nu mai figurează Aralia, bambusul și feriga regală japoneză provenite din Yamagata; întrucât nu se dă nicio justificare sau explicație pentru această reducere a controalelor;

O.  întrucât în anexa II nu mai figurează feriga regală japoneză, ferigile și spata-dracului din cinci prefecturi: Iwate, Gunma, Ibaraki, Chiba și Tochigi; întrucât nu se dă nicio justificare sau explicație pentru această reducere a controalelor;

P.  întrucât în anexa II nu s-au adăugat decât „peștele și produsele din pește” din prefectura Nagano; întrucât nu se oferă nicio justificare pentru această înăsprire a controalelor; întrucât în decembrie 2011 au fost eliminate controalele sistematice pentru această prefectură; întrucât în martie 2014 anumite plante sălbatice comestibile au fost reintroduse în anexa II;

Observații specifice cu privire la anexa I

Q.  întrucât proiectul de propunere menține neschimbat textul actual al anexei I la Regulamentul (UE) 2016/6, care stabilește nivelurile maxime permise astfel cum sunt prevăzute în legea japoneză; întrucât verificarea conformității cu limitele maxime pentru categoriile de produse alimentare și furaje din anexa I nu este obligatorie în temeiul Regulamentului de punere în aplicare 2016/6, nici în temeiul proiectului de propunere de modificare a acestuia, nici sub formă de documentație furnizată de autoritățile japoneze, nici prin controale sau verificarea de eșantioane la frontierele UE; întrucât, prin urmare, nu există nicio garanție că acele alimente și furaje nu depășesc limitele maxime admise de contaminare radioactivă;

R.  întrucât de la 1 aprilie 2012 limitele maxime în vigoare în Japonia și, prin urmare, cele stipulate în anexa I, nu au fost revizuite în jos; întrucât aceste limite ar trebui reduse, în special în privința alimentelor pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi laptele și hrana pentru sugari și bebeluși;

S.  întrucât, la șase ani de la dezastru, este foarte discutabil dacă Uniunea ar trebui să permită în lanțul său alimentar (chiar și în teorie – având în vedere că nu există nicio obligație juridică de a efectua controale la frontierele Uniunii) produse cu următoarele niveluri maxime de cesiu-134 și cesiu-137: 50Bq/kg în cazul alimentelor destinate sugarilor și bebelușilor (precum formulele de început, formulele de continuare și alimentele pentru bebeluși), precum și în cazul laptelui și al băuturilor pe bază de lapte, 10 Bq/kg în cazul apei minerale, băuturilor similare și ceaiului obținut din frunze nefermentate, și 100 Bq/kg pentru toate celelalte alimente;

1.   consideră că proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 178/2002;

2.   consideră că proiectul de regulament de punere în aplicare a Comisiei nu este în conformitate cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibil cu obiectivul Regulamentului (CE) nr. 178/2002, de asigurare a unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și bunăstării animale, a mediului și a intereselor consumatorilor;

3.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de regulament de punere în aplicare și să prezinte comisiei parlamentare un nou proiect până cel mai târziu la sfârșitul lui 2017;

4.  îi solicită Comisiei, printre altele, atunci când își redactează noua propunere:

  –  să se asigure că toate produsele alimentare și furajele importate din Japonia în Uniune, inclusiv categoriile înscrise în anexa I, sunt supuse controalelor și verificărilor;

  –  să revizuiască în jos limitele maxime din anexa I; precum și

  –  să țină seama de recenta anulare a ordinelor de evacuare în prefecturile afectate și să se asigure că ea nu are niciun impact negativ semnificativ asupra nivelurilor de contaminare radioactivă a alimentelor și a furajelor importate în Uniune;

5.  invită Comisia, până când își redactează noua propunere, să introducă măsuri de urgență, așa cum se cere la articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, pentru a asigura cel mai înalt nivel posibil de protecție a sănătății umane;

6.  roagă Comisia să pună imediat la dispoziția publicului, inclusiv prin Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje al Uniunii, analiza pe care și-a întemeiat proiectul de propunere, precum și detalii privind sistemul de control pus în aplicare de autoritățile japoneze, cu justificări în raport cu relevanța și eficacitatea acestuia;

7.  îi cere Comisiei să prezinte o imagine actualizată a situației radiologice din Japonia din 2011 încoace, precum și statistici cuprinzătoare pentru perioada 2011‑2017 ale substanțelor radioactive eliberate atât în atmosferă, cât și în Oceanul Pacific de la centrala electrică nucleară de la Fukushima, astfel încât să se poată efectua o analiză temeinică a siguranței alimentelor;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.