Процедура : 2017/2132(INS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0503/2017

Внесени текстове :

B8-0503/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/09/2017 - 7.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0318

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
PDF 460kWORD 47k
7.9.2017
PE605.646v01-00
 
B8-0503/2017

внесено съгласно член 120 от Правилника за дейността


за предлагане за назначаване на Саймън Бузутил за член на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2017/2132(INS))


Павел Свобода от името на комисията по правни въпроси

 


Решение на Европейския парламент за предлагане за назначаване на Саймън Бузутил за член на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2017/2132(INS))  
B8‑0503/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 255, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 120 своя правилник,

А.  като има предвид, че Саймън Бузутил отговаря на условията, предвидени в член 255, параграф 2 от ДФЕС;

1.  предлага Саймън Бузутил да бъде назначен за член на комитета;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на председателя на Съда.

Правна информация - Политика за поверителност