Forslag til beslutning - B8-0503/2017Forslag til beslutning
B8-0503/2017

FORSLAG TIL AFGØRELSE om indstilling af Simon Busuttil til medlem af det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

7.9.2017 - (2017/2132(INS))

jf. forretningsordenens artikel 120

Pavel Svoboda for Retsudvalget  

Procedure : 2017/2132(INS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0503/2017
Indgivne tekster :
B8-0503/2017
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B8‑0503/2017

Europa-Parlamentets afgørelse om indstilling af Simon Busuttil til medlem af det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

(2017/2132(INS))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 255, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 120,

A.  der henviser til, at Simon Busuttil opfylder kravene i artikel 255, stk. 2, i TEUF;

1.  foreslår, at Simon Busuttil udnævnes til medlem af udvalget;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Domstolens præsident.