Päätöslauselmaesitys - B8-0503/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0503/2017

PÄÄTÖSEHDOTUS ehdotuksesta Simon Busuttilin nimittämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklan mukaiseen komiteaan

7.9.2017 - (2017/2132(INS))

työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti

Pavel Svoboda oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta  

Menettely : 2017/2132(INS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0503/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0503/2017
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0503/2017

Euroopan parlamentin päätös ehdotuksesta Simon Busuttilin nimittämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklan mukaiseen komiteaan

(2017/2132(INS))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 255 artiklan toisen kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan,

A.  katsoo, että Simon Busuttil täyttää SEUT:n 255 artiklan toisessa kohdassa määrätyt edellytykset;

1.  ehdottaa Simon Busuttilin nimittämistä kyseiseen komiteaan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen unionin tuomioistuimen presidentille.