Procedūra : 2017/2132(INS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0503/2017

Pateikti tekstai :

B8-0503/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/09/2017 - 7.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0318

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO
PDF 382kWORD 46k
7.9.2017
PE605.646v01-00
 
B8-0503/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 197 straipsnį


siūlyti paskirti Simoną Busuttilį komiteto, įsteigto pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnį, nariu (2017/2132(INS))


Pavel Svoboda Teisės reikalų komiteto vardu

Europos Parlamento sprendimas siūlyti paskirti Simoną Busuttilį komiteto, įsteigto pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnį, nariu (2017/2132(INS))  
B8-0503/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 255 straipsnio antrąją pastraipą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį,

A.  kadangi Simon Busuttil atitinka sąlygas, išdėstytas SESV 255 straipsnio antroje pastraipoje;

1.  siūlo, kad Simon Busuttil būtų paskirtas komiteto nariu;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Teisingumo Teismo pirmininkui.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika