Rezolūcijas priekšlikums - B8-0503/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0503/2017

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS par ierosinājumu iecelt Simon Busuttil Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas sastāvā

7.9.2017 - (2017/2132(INS))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 120. pantu

Pavel Svoboda Juridiskās komitejas vārdā

Procedūra : 2017/2132(INS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0503/2017
Iesniegtie teksti :
B8-0503/2017
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0503/2017

Eiropas Parlamenta lēmums, ar ko ierosina iecelt Simon Busuttil Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas sastāvā

(2017/2132(INS))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 255. panta otro daļu,

–  ņemot vērā Reglamenta 120. pantu,

A.  tā kā Simon Busuttil atbilst LESD 255. panta otrajā daļā paredzētajiem nosacījumiem,

1.  ierosina iecelt Simon Busuttil komitejas sastāvā;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Tiesas priekšsēdētājam.