Propunere de rezoluţie - B8-0503/2017Propunere de rezoluţie
B8-0503/2017

PROPUNERE DE DECIZIE prin care se propune numirea lui Simon Busuttil în cadrul comitetului instituit în conformitate cu articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

7.9.2017 - (2017/2132(INS))

depusă în conformitate cu articolul 120 din Regulamentul de procedură

Pavel Svoboda în numele Comisiei pentru afaceri juridice  

Procedură : 2017/2132(INS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0503/2017
Texte depuse :
B8-0503/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0503/2017

Decizia Parlamentului European prin care se propune numirea lui Simon Busuttil în cadrul comitetului instituit în conformitate cu articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

(2017/2132(INS))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 255 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 120 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Simon Busuttil întrunește condițiile prevăzute la articolul 255 al doilea paragraf din TFUE,

1.  propune ca Simon Busuttil să fie numit în cadrul comitetului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Președintelui Curții de Justiție.