Predlog resolucije - B8-0503/2017Predlog resolucije
B8-0503/2017

PREDLOG SKLEPA o predlogu za imenovanje Simona Busuttila v odbor v skladu s členom 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije

7.9.2017 - (2017/2132(INS))

v skladu s členom 120 Poslovnika
Pavel Svoboda
v imenu Odbora za pravne zadeve

Postopek : 2017/2132(INS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0503/2017
Predložena besedila :
B8-0503/2017
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0503/2017

Sklep Evropskega parlamenta o predlogu za imenovanje Simona Busuttila v odbor v skladu s členom 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije

(2017/2132(INS))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju člena 120 Poslovnika,

A.  ker Simon Busuttil izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka člena 255 PDEU;

1.  predlaga, da je Simon Busuttil imenovan v odbor;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje predsedniku Sodišča Evropske unije.