Forslag til beslutning - B8-0504/2017Forslag til beslutning
B8-0504/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om indførelsen af titlen "Årets europæiske region for bæredygtig turisme"

4.9.2017

jf. forretningsordenens artikel 133

Aldo Patriciello

B8‑0504/2017

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om indførelsen af titlen "Årets europæiske region for bæredygtig turisme"

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at bæredygtig turisme er en rejseform, der både tager hensyn til de nutidige og fremtidige økonomiske, sociale og miljømæssige indvirkninger af rejseaktiviteterne, og som tilgodeser både de rejsendes, industriens, miljøets og værtssamfundenes behov (Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP og UNWTO, 2005, s. 11-12);

B.  der henviser til, at FN's Generalforsamling har erklæret 2017 for det internationale år for bæredygtig turisme i erkendelse af, at dette vil udbrede bevidstheden om den store kulturarv fra forskellige civilisationer og føre til en bedre forståelse af den iboende værdi af de forskellige kulturer og således fremme styrkelsen af fred i verden (resolution A/RES/70/193);

C.  der henviser til, at Europa i 2015 var den hurtigst voksende region i absolutte tal med mere end 27 mio. flere turister end i 2014 (UNTWO Tourism Highlights, 2016);

D.  der henviser til, at de europæiske byer, regioner og kommuner udgør grundsøjlerne for en bæredygtig og konkurrencedygtig turisme (Taleb Rifai, generalsekretær for Verdensturistorganisationen (UNWTO), Bruxelles, den 7. december 2016);

1.  opfordrer Kommissionen til at fremme indførelse af titlen "Årets europæiske region for bæredygtig turisme" og til at etablere en fond, som kan fremme bæredygtige turismeruter inden for en region i EU på årlig basis.