PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 239kWORD 47k
4.9.2017
PE605.647v01-00
 
B8-0504/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


”Euroopan kestävän matkailun alueen” nimeämisestä vuosittain


Aldo Patriciello

”Euroopan kestävän matkailun alueen” nimeämisestä vuosittain  
B8‑0504/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  katsoo, että kestävä matkailu merkitsee matkustamista tietoisena vierailijoiden, toimialan, ympäristön ja vastaanottavien yhteisöjen tarpeiden tyydyttämisen nykyisistä ja tulevista taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöllisistä vaikutuksista (Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, YK:n ympäristöohjelma UNEP ja Maailman matkailujärjestö UNWTO, 2005, s. 11–12);

B.  ottaa huomioon, että YK:n yleiskokous on julistanut vuoden 2017 kansainväliseksi kestävän matkailun vuodeksi ja että teemavuodella levitetään tietoisuutta eri sivilisaatioiden perinnöistä, kiinnitetään enemmän huomiota eri kulttuurien luontaisiin arvoihin ja edistetään näin rauhaa maailmassa (päätöslauselma A/RES/70/193);

C.  ottaa huomioon, että vuonna 2015 Eurooppa oli nopeimmin kasvava matkailualue, jossa vieraili yli 27 miljoonaa matkailijaa enemmän kuin vuonna 2014 (UNTWO Tourism Highlights, 2016);

D.  toteaa, että Euroopan kaupungit, alueet ja kunnat ovat keskeisiä tekijöitä kestävän ja kilpailukykyisen matkailun edistämisessä (Maailman matkailujärjestön pääsihteeri Taleb Rifai, Bryssel, 7. joulukuuta 2016);

1.  kehottaa komissiota edistämään vuosittaisen ”Euroopan kestävän matkailun alueen” nimeämistä ja perustamaan rahaston, josta tuetaan kestävän matkailun reittien perustamista tietylle EU:n alueelle vuosittain.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö