Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0504/2017Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0504/2017

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl „Europos metų tvaraus turizmo regiono“ (EMTTR) iniciatyvos

4.9.2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

Aldo Patriciello

B8‑0504/2017

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl „Europos metų tvaraus turizmo regiono“ (EMTTR) iniciatyvos

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi tvarus turizmas – tai keliavimo būdas, kuriuo visapusiškai atsižvelgiama į ekonominį ir socialinį poveikį bei poveikį aplinkai dabar ir ateityje, taip pat siekiama patenkinti lankytojų, pramonės, aplinkos ir priimančiųjų bendruomenių poreikius (Jungtinių Tautų aplinkos programos (UNEP) ir Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos (UN WTO) 2005 m. rekomendacinės gairės politikos formuotojams tvaraus turizmo srityje – angl.„Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers“, p. 11–12);

B.  kadangi Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 2017 metus paskelbė „Tarptautiniais tvaraus turizmo metais“, pripažindama, kad būtent tvarus turizmas didina sąmoningumą apie turtingą skirtingų civilizacijų paveldą, padeda geriau įvertinti įvairių kultūrų tradicines vertybes ir taip stiprina taiką pasaulyje (Rezoliucija A/RES/70/193);

C.  kadangi 2015 m. Europa buvo sparčiausiai augantis regionas absoliučiais skaičiais – joje apsilankė 27 mln. turistų daugiau nei 2014 m. (JT PTO leidinys „Tourism Highlights“, 2016 m.);

D.  kadangi Europos miestai, regionai ir savivaldybės – tai pagrindiniai ramsčiai siekiant skatinti tvarų ir konkurencingą turizmą (Pasaulio turizmo organizacijos generalinis sekretorius Taleb Rifai, Briuselis, 2016 m. gruodžio 7 d.);

1.  ragina Komisiją paremti „ Europos metų tvaraus turizmo regiono“ (EMTTR) iniciatyvą ir įsteigti fondą, kuris būtų kasmet panaudojamas maršrutų, kurie skatina tvarų turizmą vieno ES regiono viduje, plėtrai.