Rezolūcijas priekšlikums - B8-0504/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0504/2017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Eiropas ilgtspējīga tūrisma gada labākā reģiona (EITGLR) balvas izveidi

4.9.2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

Aldo Patriciello

B8-0504/2017

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas ilgtspējīga tūrisma gada labākā reģiona (EITGLR) balvas izveidi

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā ilgtspējīgs tūrisms apzīmē tādu ceļošanas veidu, kuru īstenojot, apzinās ekonomiskās, sociālās, vides pašreizējās un turpmākās sekas un ņem vērā tūristu, nozares, vides un uzņemošo kopienu vajadzības (Making tourism more Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP and UNWTO, 2005, 11.-12. lpp.);

B.  tā kā ANO ģenerālā asambleja 2017. gadu izsludināja par starptautisko ilgtspējīga tūrisma gadu, atzīstot, ka šādā veidā tiek vairota informētība par dažādu civilizāciju nozīmīgo mantojumu, cita starpā labāk novērtētas dažādu kultūru iekšējās vērtības un tādējādi veicināta miera nostiprināšana visā pasaulē (rezolūcija A/RES/70/193);

C.  tā kā 2015. gadā Eiropa kļuva par reģionu, kurā ir reģistrēta visstraujākā izaugsme absolūtā izteiksmē, proti, pieaugums par 27 miljoniem tūristu salīdzinājumā ar 2014. gadu (UNTWO Tourism Highlights, 2016);

D.  tā kā Eiropas pilsētas, reģioni un pašvaldības no ilgtspējīga un konkurētspējīga tūrisma viedokļa ir uzskatāmas par pamatbalstiem (Pasaules Tūrisma organizācijas ģenerālsekretārs Taleb Rifai, Bruxelles, 2016. gada 7. decembris),

1.  aicina Komisiju sekmēt Eiropas ilgtspējīga tūrisma gada labākā reģiona balvas (EITGLR) izveidi un nodibināt fondu, kas pamudinātu katru gadu radīt ilgtspējīga tūrisma maršrutus kādā ES reģionā.