Projekt rezolucji - B8-0504/2017Projekt rezolucji
B8-0504/2017

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie ustanowienia konkursu na europejski region roku w dziedzinie zrównoważonej turystyki (REstA)

4.9.2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu

Aldo Patriciello

B8‑0504/2017

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia konkursu na europejski region roku w dziedzinie zrównoważonej turystyki (REstA)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zrównoważona turystyka oznacza sposób podróżowania z uwzględnieniem obecnych i przyszłych skutków gospodarczych, społecznych oraz ekologicznych, a także potrzeb turystów, branży, środowiska oraz społeczności przyjmujących (Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP and UNWTO, 2005, s. 11-12);

B.  mając na uwadze, że Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2017 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki, przyznając, że zwiększa ona świadomość ogromu dziedzictwa różnych cywilizacji, pomaga lepiej doceniać wartości właściwe różnym kulturom i w związku z tym przyczynia się do pokoju na świecie (rezolucja A/RES/70/193);

C.  mając na uwadze, że w roku 2015 Europę odwiedziło 27 milionów turystów więcej niż w roku 2014, zatem była ona regionem, który zanotował największy wzrost w liczbach bezwzględnych (UNTWO Tourism Highlights, 2016);

D.  mając na uwadze, że miasta, regiony i gminy europejskie są najważniejszymi filarami promocji zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki (Taleb Rifai, Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Turystyki, Bruksela, 7 grudnia 2016 r.);

1.  wzywa Komisję do poparcia ustanowienia konkursu na europejski region roku w dziedzinie zrównoważonej turystyki (REstA) i do utworzenia funduszu, którego celem byłoby wspieranie co roku wytyczania szlaków zrównoważonej turystyki w jednym z regionów UE.