Propunere de rezoluţie - B8-0504/2017Propunere de rezoluţie
B8-0504/2017

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la instituirea „Regiunii europene a anului în materie de turism durabil”

  4.9.2017

  depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură

  Aldo Patriciello

  B8‑0504/2017

  Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la instituirea „Regiunii europene a anului în materie de turism durabil”

  Parlamentul European,

  –  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât turismul durabil înseamnă un mod de a călători care ține seama pe deplin de impactul său economic, social și de mediu actual și viitor, care are în vedere nevoile vizitatorilor, ale industriei, ale mediului și ale comunităților gazdă (Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP and UNWTO, 2005, p.11-12);

  B.  întrucât Adunarea Generală a ONU a proclamat anul 2017 ca „Anul internațional al turismului durabil”, recunoscând că acesta din urmă sensibilizează cu privire la patrimoniul bogat al diverselor civilizații și permite aprecierea în mai mare măsură a valorilor inerente ale diferitelor culturi, contribuind astfel la consolidarea păcii în lume (rezoluția A/RES/70/193);

  C.  întrucât, în 2015, Europa a fost regiunea care a înregistrat cea mai rapidă creștere în termeni absoluți, cu 27 de milioane de turiști mai mult decât în 2014 (UNTWO Tourism Highlights, 2016);

  D.  întrucât orașele, regiunile și localitățile din Europa joacă un rol esențial în promovarea unui turism durabil și competitiv (Taleb Rifai, Secretarul General al Organizației Mondiale a Turismului, Bruxelles, 7 decembrie 2016),

  1.  solicită Comisiei să promoveze instituirea „Regiunii europene a anului în materie de turism durabil” și să prevadă un fond care să sprijine crearea de itinerarii turistice durabile în cadrul unei regiuni din Uniunea Europeană, pe o bază anuală.