PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 308kWORD 47k
4.9.2017
PE605.647v01-00
 
B8-0504/2017

v skladu s členom 133 Poslovnika


o uvedbi „evropske trajnostne turistične regije leta“


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o uvedbi „evropske trajnostne turistične regije leta“   
B8-0504/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker trajnostni turizem pomeni obliko potovanja ob zavedanju ekonomskega, socialnega in okoljskega vpliva zdaj in v prihodnosti, pri čemer so upoštevane potrebe obiskovalcev, industrije, okolja in gostiteljskih skupnosti (Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers (Kako doseči bolj trajnostni turizem – vodič za oblikovalce politike), Program Združenih narodov za okolje (UNEP) in Svetovna turistična organizacija Združenih narodov (UNWTO), 2005, str. 11–12);

B.  ker je generalna skupščina OZN leto 2017 razglasila za mednarodno leto trajnostnega turizma ter s tem priznala, da se na ta način širi zavedanje o veliki dediščini različnih civilizacij, ljudje bolj cenijo vrednote, ki so neločljivo povezane z različnimi kulturami, spodbuja in krepi se mir v svetu (resolucija generalne skupščine OZN A/RES/70/193);

C.  ker je bila Evropa v letu 2015 v absolutnem smislu najhitreje rastoča regija s 27 milijoni turistov več kot v letu 2014 (UNWTO Tourism Highlights (Poudarki v turizmu), 2016);

D.  ker so evropska mesta, regije in občine ključni stebri za promocijo trajnostnega in konkurenčnega turizma (Taleb Rifai, generalni sekretar Svetovne turistične organizacije, Bruselj, 7. decembra 2016);

1.  poziva Komisijo, naj spodbuja uvedbo evropske trajnostne turistične regije leta in ustanovi sklad, s katerim bi vsako leto spodbujali odpiranje trajnostnih turističnih poti v eni od regij EU.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov