FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 243kWORD 47k
4.9.2017
PE605.647v01-00
 
B8-0504/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om inrättandet av ”Årets europeiska region för hållbar turism”


Aldo Patriciello

om inrättandet av ”Årets europeiska region för hållbar turism”  
B8‑0504/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Med hållbar turism förstås en typ av resor där den ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan – både nuvarande och framtida – tas i beaktande. Denna typ av turism återspeglar turisternas, turistnäringens, miljöns och turistorternas behov (Making Tourism More Sustainable – A Guide for policy Makers, Unep och UNWTO, 2005, s. 11–12).

B.  FN:s generalförsamling har utnämnt 2017 till det internationella året för hållbar turism och förklarat att året kommer att sprida medvetenhet om olika kulturers stora arv, leda till ökad förståelse för kulturernas grundläggande värden och därmed främja stärkandet av freden i världen (resolution A/RES/70/193).

C.  År 2015 var Europa den i absoluta tal snabbast växande regionen, med 27 miljoner fler turister jämfört med 2014 (UNTWO, Tourism Highlights, 2016).

D.  Europas städer, regioner och kommuner utgör grundpelare för främjandet av hållbar och konkurrenskraftig turism (Taleb Rifai, Världsturismorganisationens generalsekreterare, Bryssel, 7 december 2016).

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja inrättandet av ”Årets europeiska region för hållbar turism” och att inrätta en fond som stimulerar skapandet av årliga hållbara turiststråk inom en viss europeisk region.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy