PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 382kWORD 47k
7.9.2017
PE605.648v01-00
 
B8-0505/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl dirvožemio


Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl dirvožemio  
B8‑0505/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Europos tinklas People4Soil, kurį sudaro 550 NVO, mokslinių tyrimų institutų, ūkininkų asociacijų ir aplinkos apsaugos grupių, siekdamas skatinti Europos piliečių iniciatyvą (EPI), paskelbė raginimą parengti konkrečius teisės aktus dėl dirvožemio Europoje;

B.  kadangi iki šiol ES nėra suderintos teisės aktų sistemos dirvožemio klausimu; kadangi pasiūlymas dėl pagrindų direktyvos dėl dirvožemio apsaugos buvo atšauktas 2014 m. gegužės mėn. – po to, kai jį aštuonis metus blokavo valstybių narių mažuma, o kituose sektoriuose vykdomos Bendrijos politikos nepakanka, kad būtų užtikrintas tinkamas viso dirvožemio apsaugos lygis Europoje;

1.  ragina Komisiją parengti Europos teisės aktų sistemą, kurį apsaugotų dirvožemį, į ją įtraukiant pagrindines grėsmes dirvožemiui (eroziją, sandarinimą, organinių medžiagų kiekio mažėjimą, biologinės įvairovės nykimą ir taršą);

2.  ragina Komisiją į Europos politiką įtraukti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, susijusius su dirvožemiu;

3.  taip pat prašo Komisijos pripažinti dirvožemį kaip bendrą paveldą, kurį reikia saugoti ES lygmeniu, nes jis teikia esminę naudą, susijusią su žmonių gerove ir aplinkos atsparumu.

Teisinė informacija - Privatumo politika