Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0569/2017Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0569/2017

  ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a géntechnológiával módosított MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) és MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) olajrepcét tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről

  19.10.2017 - (D052753 – 2017/0000(RSP))

  az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban benyújtva
  Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

  Illetékes képviselő: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis

  Eljárás : 2017/2907(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B8-0569/2017
  Előterjesztett szövegek :
  B8-0569/2017
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B8-0000/2017

  Az Európai Parlament állásfoglalása a géntechnológiával módosított MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) és MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) olajrepcét tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről

  (D052753 – 2017/0000(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a géntechnológiával módosított MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) és MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) olajrepcét tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetére (D052753),

  –  tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére és 19. cikke (3) bekezdésére,

  –  tekintettel az 1829/2003/EK rendelet 35. cikkében említett Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság 2017. szeptember 14-i szavazására, ahol nem nyilvánítottak véleményt,

  –  tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[2] 11. és 13. cikkére,

  –  tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által 2017. március 1-jén elfogadott és 2017. április 10-én közzétett véleményre[3],

  –  tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

  –  tekintettel a géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezését kifogásoló korábbi állásfoglalásaira[4],

  –  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

  A.  mivel 2013. december 3-án a Monsanto Europe S.A. és a Bayer CropScience N.V. az 1829/2003/EK rendelet 5. és 17. cikkével összhangban kérelmet nyújtott be Hollandia illetékes nemzeti hatóságához a géntechnológiával módosított MON 88302 × Ms8 × Rf3 olajrepcét tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek, élelmiszer-összetevők és takarmányok forgalomba hozatalára vonatkozóan; mivel a kérelem a termesztés kivételével kiterjed a géntechnológiával módosított MON 88302 × Ms8 × Rf3 olajrepcét tartalmazó vagy abból álló, bármely más olajrepcéhez hasonló felhasználásra szánt termékek nem élelmiszerként és takarmányként történő forgalomba hozatalára is; mivel a kérelem az említett felhasználások tekintetében kiterjed a géntechnológiával módosított MON 88302 × Ms8 × Rf3 olajrepcét alkotó egyszeres génmódosítási események valamennyi alkombinációjára;

  B.  mivel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2017. március 1-jén az 1829/2003/EK rendelet 6. és 18. cikkének megfelelően kedvező véleményt adott, amelyet 2017. április 10-én tettek közzé;

  C.  mivel az 1829/2003/EU rendelet kimondja, hogy a géntechnológiával módosított élelmiszer vagy takarmány nem lehet káros hatással az emberi egészségre, az állati egészségre vagy a környezetre, és megköveteli, hogy a Bizottság határozatának megszövegezése során figyelembe vegye az uniós jog minden vonatkozó rendelkezését és a szóban forgó ügyre vonatkozó egyéb jogszerű tényezőket is;

  D.  mivel a háromszoros genetikai eseménnyel alkotott olajrepcét három egyszeres génmódosítási esemény hagyományos keresztezéses kombinációjával hozták létre: MON 88302, amely a glifozáttartalmú gyomirtó szerekkel szembeni ellenállást biztosító 5-enolpiruvil-sikimát-3-foszfát-szintetáz (CP4 EPSPS) protein expressziója, MS8, amely a barnáz és foszfinotricin-acetiltranszferáz (PAT) proteinek expressziója, és RF3, amely a glufozinát-ammóniumalapú gyomirtó szerekkel szembeni ellenállást és heterózist (hibrid növekedési erély) biztosító barsztár és PAT proteinek expressziója;

  E.  mivel a három hónapos konzultációs időszak alatt a tagállamok számos kritikai észrevételt tettek; mivel a legkritikusabb általános észrevételek magukban foglalják többek között azt a megállapítást, hogy „a rendelkezésre bocsátott adatok nem elegendőek a géntechnológiával módosított MON 88302 × Ms8 × Rf3 olajrepcében foglalt egyszeri események közötti lehetséges kölcsönhatások EFSA útmutató által megkövetelt átfogó és alapos értékeléséhez”, „tekintettel a tanulmánysorozatra és -tervekre nem állapítható meg végleges bizonyíték a hosszú távú (különösen az élelmiszerek esetében), reprodukciós vagy fejlődési hatás vonatkozásában”, „a fenotípusos értékelésről, az összetételről és a toxikológiáról szóló információ (adatok és adatelemzések) nem elegendő”, és hogy „további vizsgálatot kell végezni a géntechnológiával módosított MON 88302 × Ms8 × Rf3 olajrepce biztonságosságának bizonyítására”[5];

  F.  mivel az aggodalomra okot adó területek közé tartozik a patkányokon végzett 90 napos takarmányozási vizsgálat hiánya, a kiegészítő gyomirtó szerek importált élelmiszereken és takarmányokon lévő maradványai és ezek lehetséges egészségügyi következményei értékelésének hiánya, valamint a környezeti hatások megfigyelésére irányuló terv elégtelensége;

  G.  mivel a 90 napos szubkrónikustoxicitás-vizsgálat hiányában a francia élelmiszer-, környezet- és munkahelyi egészséggel és biztonsággal foglalkozó ügynökség elutasította a géntechnológiával módosított MON 88302 × Ms8 × Rf3 olajrepce forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmet[6];

  H.  mivel egy független vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy az EFSA véleményét el kell utasítani a jelentős hibák és alapvető hiányosságok miatt, tehát a MON 88302 × MS8 × RF3 többszörös genetikai eseménnyel kialakított életképes magok Unióba irányuló behozatalát nem szabad engedélyezni[7].

  I.  mivel a kiegészítő gyomirtó szerek alkalmazása a szokásos mezőgazdasági gyakorlat részét képezi a gyomirtó szereknek ellenálló növények termesztése esetében, ezért arra kell számítani, hogy a termésben mindig lesznek a permetezésből származó maradványok, és a fogyasztók nem tudják elkerülni ezeket; mivel kimutatták, hogy a gyomirtó szernek ellenálló géntechnológiával módosított növények – hagyományos társaikhoz képest – a kiegészítő gyomirtó szerek nagyobb arányú használatát eredményezik[8];

  J.  mivel a glifozát jelenlegi engedélye legkésőbb 2017. december 31-én lejár; mivel továbbra is vannak nyitott kérdések a glifozát rákkeltő hatásával kapcsolatosan; mivel az EFSA 2015 novemberében arra a következtetésre jutott, hogy a glifozát valószínűleg nem rákkeltő, az Európai Vegyianyag-ügynökség pedig 2017 márciusában megállapította, hogy nincs szükség az anyag osztályozására; mivel a WHO Nemzetközi Rákkutatási Ügynöksége ezzel ellenkezőleg az emberre valószínűleg rákkeltő hatásúnak minősítette a glifozátot;

  K.  mivel az EFSA növényvédő szerekkel foglalkozó tudományos testülete szerint az eddig rendelkezésre bocsátott adatok alapján nem vonhatóak le következtetések a géntechnológiával módosított növények glifozátformulációval való permetezéséből származó maradványanyagok biztonságával kapcsolatban[9]; mivel a kereskedelmi forgalomban kapható, a glifozát permetezésére használt készítményekben található adalékanyagok és azok keverékei magasabb toxicitást mutathatnak, mint a hatóanyag maga[10]; mivel számos tanulmány rámutat arra, hogy a glifozátkészítmények endokrin károsító anyagként viselkedhetnek[11];

  L.  mivel az importált, géntechnológiával módosított (GM) szójababot széles körben használják takarmányként az Unióban; mivel egy szakértők által felülvizsgált tudományos tanulmány szerint összefüggés lehet a vemhes kocák takarmányában található glifozát és a kocák malacainál tapasztalt súlyos veleszületett rendellenességek növekvő előfordulása között[12];

  M.  mivel a glufozinát a reprodukciót károsító anyagnak minősül, így a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet[13] úgynevezett kizárási kritériumainak hatálya alá esik; mivel a glufozinátra vonatkozó engedély 2018. július 31-én lejár[14];

  N.  mivel az egyik tagállam illetékes hatósága rámutatott, hogy az ilyen, glufozináttal szemben ellenálló GM-olajrepce behozatalának engedélyezése nem következetes, tekintettel arra, hogy a glufozinát Unióban való használatára vonatkozó engedélyt valószínűleg nem fogják megújítani annak reproduktív toxicitása miatt[15];

  O.  mivel a kiegészítő gyomirtó szerrel való permetezésből származó maradványanyagok értékelésére nem került sor; mivel ezért nem lehet megállapítani, hogy az ilyen, glifozáttal és glufozináttal permetezett, géntechnológiával módosított olajrepce biztonságosan felhasználható élelmiszerekben és takarmányokban;

  P.  mivel ráadásul számos tagállam illetékes hatóságai fejezték ki aggodalmukat azzal kapcsolatban, hogy az ilyen GM-olajrepce esetleg vad növénypopulációként honosodhat meg az Unióban, különösen az import szállítási útvonalak mentén, és rámutattak e tekintetben a felügyeleti terv elégtelenségére;

  Q.  mivel az egyik tagállam azt az észrevételt tette, hogy „a glifozátot gyakran használják gyomirtásra a vasutak és közutak mentén az Unióban. A MON88302 x Ms8 x Rf3 glifozáttal szembeni nagyfokú ellenálló képessége ilyen körülmények között szelektív előnyt eredményezhet. E szelektív előnynek a fennmaradásra és az agresszív terjedésre gyakorolt hatásait figyelembe kell venni annak értékelésekor, hogy milyen valószínűséggel jöhetnek létre a változatból állandó populációk Európában, tekintettel különösen az olajrepce magbankban való túlélési képességére”;

  R.  mivel egy 2011-es osztrák tanulmány szerint „több nemzetközi tanulmányban figyelték meg magok elszóródását a szállítási tevékenységek során, ami jelentősen hozzájárult a vad olajrepce-populációk megtelepedéséhez az út menti élőhelyeken”, illetve „jól ismert probléma, hogy a vad olajrepce-populációk mindenütt jelen vannak azokban az országokban, ahol olajrepcét termesztenek, illetve ahol az olajrepcemagvakat csupán importálják, majd később olajfeldolgozó üzemekbe szállítják”, valamint „a különböző típusú, gyomirtó szereknek ellenálló olajrepce-változatok többszörösen ellenálló vad populációkat eredményezhetnek („génhalmozódás”), ami az út menti élőhelyeken gyomirtószer-kezelési problémákat idézhet elő vagy súlyosbíthatja azokat”[16];

  S.  mivel a több szelektív gyomirtó szernek ellenálló GM-növények kifejlesztése főként annak tulajdonítható, hogy azokban az országokban, amelyek nagymértékben termesztenek GM-növényeket, a gyomnövények gyorsan ellenállóvá válnak a glifozáttal szemben; mivel tudományos publikációkban a glifozáttal szemben ellenálló gyomnövények több mint húsz különböző változatát dokumentálták[17]; mivel a glufozináttal szemben ellenálló gyomnövényeket 2009 óta figyelnek meg;

  T.  mivel az 1829/2003/EK rendelet 35. cikkében említett Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság 2017. szeptember 14-én úgy szavazott, hogy nem nyilvánít véleményt; mivel 14 tagállam a végrehajtási jogi aktus tervezete ellen szavazott, és csak az uniós lakosság 36,48%-át képviselő 9 tagállam szavazott mellette, 5 tagállam pedig tartózkodott;

  U.  mivel a Bizottság számos alkalommal sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az 1829/2003/EK rendelet hatálybalépése óta a Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság támogatása nélkül fogadott el engedélyezési határozatokat, és hogy a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok esetében általánossá vált az az egyébiránt kivételes döntéshozatali gyakorlat, hogy a dossziét végleges jóváhagyásra visszaküldik a Bizottsághoz; mivel e gyakorlat kapcsán a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker is kijelentette, hogy az nem demokratikus[18];

  V.  mivel az 1829/2003/EK rendelet módosításáról szóló 2015. április 22-i jogalkotási javaslatot a Parlament 2015. október 28-án első olvasatban elutasította, továbbá felkérte a Bizottságot, hogy vonja vissza azt, és nyújtson be új javaslatot;

  W.  mivel a 182/2011/EK rendelet (14) preambulumbekezdése szerint a Bizottság a kiegyensúlyozott megoldás érdekében lehetőség szerint úgy fog eljárni, hogy kerülje a fellebbviteli bizottságban a különösen érzékeny ágazatokra – a fogyasztók egészségének védelmére, az élelmiszer-biztonságra és a környezetvédelemre – vonatkozó végrehajtási jogi aktusok megfelelőségével szemben esetlegesen kialakuló többségi állásponttal való összeütközést;

  X.  mivel a Bizottságnak a 182/2011/EU rendelet módosítására irányuló javaslata nem elegendő ahhoz, hogy orvosolja a GMO-k engedélyezési eljárását jellemző demokratikus deficitet;

  Y.  mivel a demokratikus legitimitást csak akkor lehet biztosítani, ha legalább az kikötésre kerül, hogy a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményének hiányában visszavonja javaslatát; mivel ez az eljárás egyes más állandó bizottságokban már bevett gyakorlat;

  1.  úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1829/2003/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

  2.  úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat nem felel meg az uniós jognak, mivel az nem egyeztethető össze az 1829/2003/EK rendelet célkitűzésével, azaz a 178/2002/EK rendeletben[19] meghatározott általános alapelvekkel összhangban azzal, hogy alapul szolgáljon az emberi élet és egészség, az állati egészség és jólét, a környezet és a géntechnológiával módosított élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó fogyasztói érdekek magas szintű védelméhez, miközben biztosítja a belső piac hatékony működését;

  3.  felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozata tervezetét;

  4.  felszólítja a Bizottságot, hogy függesszen fel minden, a géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezése iránti kérelemre vonatkozó végrehajtási határozatot mindaddig, amíg az engedélyezési eljárást oly módon nem vizsgálják felül, hogy az kezelni tudja az elégtelennek bizonyult jelenlegi eljárás hiányosságait;

  5.  felhívja az illetékes jogalkotókat, hogy sürgősen gyorsítsák fel a 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló bizottsági javaslattal kapcsolatos munkát, és biztosítsák többek között, hogy a Bizottság visszavonja a javaslatot abban az esetben, ha az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság nem ad ki véleményt a GMO-k termesztésének vagy akár élelmiszer, akár takarmány célú felhasználásának jóváhagyása tekintetében;

  6.  felhívja a Bizottságot, hogy ne engedélyezzen olyan, gyomirtó szereknek ellenálló géntechnológiával módosított növényt, amelyet több gyomirtó szerrel szemben is ellenállóvá tettek, mint a MON 88302 x Ms8 x Rf3 olajrepce esetében, a kiegészítő gyomirtó szerrel és a termesztés helye szerinti országban alkalmazott kereskedelmi készítményeivel kombinált permetezés maradványainak sajátos kumulatív hatásainak teljes értékelése nélkül;

  7.  felkéri a Bizottságot, hogy írja elő a többszörös genetikai eseményekkel, például a MON 88302 x Ms8 x Rf3 olajrepcével kapcsolatos egészségügyi kockázatok sokkal mélyrehatóbb vizsgálatát;

  8.  felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki az egészségre gyakorolt kockázatok értékelésére, a toxikológiára, valamint a forgalomba hozatal utáni nyomon követésre irányuló olyan stratégiákat, amelyek a teljes élelmiszer- és takarmányláncot célozzák;

  9.   felhívja a Bizottságot, hogy a kiegészítő gyomirtó szerek használatának és a gyomirtó szerek maradványainak kockázatértékelését teljes mértékben integrálja a gyomirtó szernek ellenálló, géntechnológiával módosított növények kockázatértékelésébe, függetlenül attól, hogy a géntechnológiával módosított növényt az Unión belüli termesztésre vagy élelmiszer- és takarmánycélú behozatalra szánják;

  10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.