Eljárás : 2017/2854(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0572/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0572/2017

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0404

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS
PDF 252kWORD 48k
19.10.2017
PE611.498v01-00
 
B8-0572/2017

az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva


az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvet a biztosítókra és a biztosításértékesítőkre vonatkozó termékfelügyeleti és -irányítási követelmények tekintetében kiegészítő, 2017. szeptember 21-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2017)06218 – 2017/2854(DEA))


Gazdasági és Monetáris Bizottság
Illetékes képviselő: Werner Langen

Az Európai Parlament határozattervezete az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvet a biztosítókra és a biztosításértékesítőkre vonatkozó termékfelügyeleti és -irányítási követelmények tekintetében kiegészítő, 2017. szeptember 21-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2017)06218 – 2017/2854(DEA))  
B8-0572/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2017)06218),

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2017. október 16-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a biztosítási értékesítésről szóló, 2016. január 20-i (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1), és különösen annak 25. cikke (2) bekezdésére és 39. cikke (5) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

A.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendeletet 2018. február 23-tól, az (EU) 2016/97 irányelv alkalmazásának kezdetétől kell alkalmazni, és a Parlament rendelkezésére álló három hónapos ellenőrzési időszak teljes kihasználása nem hagyna elegendő időt az ipar számára a szükséges technikai és szervezeti módosítások végrehajtására,

B.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendelet rövid időn belüli közzététele a Hivatalos Lapban lehetővé tenné az idejekorán történő végrehajtást, és jogbiztonságot nyújtana a termékfelügyeletre és -irányításra alkalmazandó rendelkezések tekintetében;

C.  mivel a Parlament úgy véli, hogy az (EU) 2016/97 irányelv nemzeti jogba való átültetésének határideje 2018. február 23. kell hogy maradjon, kéri azonban a Bizottságot, hogy olyan jogalkotási javaslatot fogadjon el, amely az alkalmazás határidejeként 2018. október 1-jét határozza meg;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 26., 2016.2.2., 19. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat