Postupak : 2017/2855(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0575/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0575/2017

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0405

PREPORUKA ZA DONOŠENJE ODLUKE
PDF 325kWORD 48k
19.10.2017
PE611.501v01-00
 
B8-0575/2017

podnesena u skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika


o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze informiranja i pravila poslovnog ponašanja koja se primjenjuju na distribuciju investicijskih proizvoda osiguranja (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))


Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Nadležni zastupnik: Werner Langen

Rezolucija Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze informiranja i pravila poslovnog ponašanja koja se primjenjuju na distribuciju investicijskih proizvoda osiguranja  
B8-0575/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2017)06229)),

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 16. listopada 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja(1), a posebno njezin članak 28. stavak 4., članak 29. stavak 4., članak 30. stavak 6. i članak 39. stavak 5.,

–  uzimajući u obzir preporuku za odluku Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 6. Poslovnika,

A.  budući da bi se delegirana uredba trebala primjenjivati od 23. veljače 2018., tj. od datuma početka primjene Direktive (EU) 2016/97, te da u slučaju da Parlament u potpunosti iskoristi tromjesečno razdoblje kontrole koje ima na raspolaganju taj sektor ne bi imao dovoljno vremena da uvede potrebne tehničke i organizacijske promjene;

B.  budući da bi se brzom objavom delegirane uredbe u Službenom listu omogućila pravovremena provedba i pravna sigurnost odredbi primjenjivih na investicijske proizvode osiguranja;

C.  budući da Parlament smatra da bi rok za prenošenje Direktive (EU) 2016/97 trebao ostati 23. veljače 2018., ali traži od Komisije da donese zakonodavni prijedlog kojim se 1. listopada 2018. utvrđuje kao datum primjene;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 26, 2.2.2016., str. 19.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti