Postopek : 2017/2855(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0575/2017

Predložena besedila :

B8-0575/2017

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0405

PRIPOROČILO ZA SKLEP
PDF 390kWORD 48k
19.10.2017
PE611.501v01-00
 
B8-0575/2017

v skladu s členom 105(6) Poslovnika


da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 21. septembra 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami po informacijah in pravil poslovanja, ki veljajo za distribucijo zavarovalnih naložbenih produktov (C(2017)06229 – 2017/2855(DEA))


Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Pristojni poslanec: Werner Langen

Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 21. septembra 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami po informacijah in pravil poslovanja, ki veljajo za distribucijo zavarovalnih naložbenih produktov (C(2017)06229 – 2017/2855(DEA))  
B8-0575/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2017)06229),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 16. oktobra 2017,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov(1) in zlasti členov 28(4), 29(4), 30(6) in 39(5) Uredbe,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

A.  ker bi se morala delegirana uredba začeti uporabljati s 23. februarjem 2018, datumom začetka uporabe Direktive (EU) 2016/97, in ker če bi Parlament v celoti izkoristil trimesečno obdobje, ki mu je na voljo za pregled, industrija ne bi imela dovolj časa za izvedbo potrebnih tehničnih in organizacijskih sprememb;

B.  ker bi hitra objava delegirane uredbe v uradnem listu omogočila pravočasno izvajanje določb, ki se nanašajo na zavarovalne naložbene produkte, in pravno varnost glede teh določb;

C.  ker Parlament meni, da bi moral rok za prenos Direktive (EU) 2016/97 ostati 23. februar 2018, vendar poziva Komisijo, naj sprejme zakonodajni predlog o tem, da bi se za datum začetka uporabe določil 1. oktober 2018;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 26, 2.2.2016, str. 19.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov