Postopek : 2017/2897(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0576/2017

Predložena besedila :

B8-0576/2017

Razprave :

PV 25/10/2017 - 4
CRE 25/10/2017 - 4

Glasovanja :

PV 26/10/2017 - 10.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0417

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 227kWORD 48k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0576/2017
24.10.2017
PE611.512v01-00
 
B8-0576/2017

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP))


Arne Gericke v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta  o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP))  
B8-0576/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (prenovitev)(1),

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi,ki opredeljuje in obsoja nadlegovanje in spolno nadlegovanje(2),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so negativni stereotipi o ženskah še vedno zelo razširjeni in lahko vodijo do nadlegovanja in celo do fizičnega ali spolnega nasilja;

B.  ker so žrtve spolnega nadlegovanja oškodovane ne le z vidika telesnega in duševnega dobrega počutja, temveč tudi z vidika delovnega življenja;

C.  ker je vsaka deseta ženska izpostavljena spolnemu nadlegovanju ali zalezovanju s pomočjo novih tehnologij, medtem ko je 75 % žensk na višjih odločevalnih položajih moralo prenašati spolno nadlegovanje;

1.  je trdno prepričan, da je treba enakost med ženskami in moškimi kot eno od temeljnih vrednot Evropske unije v celoti spoštovati, spodbujati in uporabljati v zakonodaji, praksi in v vsakdanjem življenju;

2.  odločno meni, da so prizadevanja za boj proti spolnemu nadlegovanju in spolnemu nasilju del zavezanosti enakosti spolov; poudarja, da mora podpora žrtvam vseh oblik spolnega nadlegovanja ostati prednostna naloga držav članic in vseh institucij EU;

3.  meni, da ključni ukrepi za boj proti spolnemu nadlegovanju vključujejo reševanje vprašanj nezadostnega poročanje in družbene stigmatizacije, vzpostavitev postopkov za zagotavljanje odgovornosti, dejavno udeležbo moških in dečkov pri programih preprečevanju nasilja in ukrepanje proti novim oblikam nasilja, npr. v kibernetskem prostoru;

4.  izraža prepričanje, da so za izkoreninjenje spolnega nadlegovanja potrebna večja prizadevanja različnih akterjev, tudi držav članic EU, pri izboljševanju razpoložljivosti, kakovosti in zanesljivosti podatkov, ozaveščanju, spreminjanju vedenja, preprečevanju takega ravnanja, zagotavljanju boljše podpore žrtvam in dostopa do pravnega varstva ter popolnem prenosu in izvajanju ustrezne zakonodaje EU;

5.  spodbuja države članice, naj zbirajo in zagotavljajo kakovostne podatke, da bi v boju proti spolnemu nadlegovanju izkoristili vse možnosti; poziva države članice, naj zagotovijo zbiranje izboljšanih, celovitih, primerljivih in specifičnih podatkov o spolnem nadlegovanju; spodbuja okrepljeno sodelovanje z ustreznimi institucijami;

6.  poziva Komisijo, naj vzpostavi javno zbirko podatkov o ustrezni zakonodaji in sodni praksi na področju enakega obravnavanja žensk in moških kot načina ozaveščanja o uporabi pravnih predpisov na tem področju;

7.  spodbuja države članice, naj razmislijo o spremembi predpisov v svoji zakonodaji, s katero bi zagotovili, da zaposlenih, ki so v postopku poravnave prisiljeni v podpis pogodbe o nerazkritju, ne bi bilo mogoče zavezati k temu, da v okviru te pogodbe ne prijavijo spolnega nadlegovanja ali zlorabe;

8.  odločno podpira vse žrtve spolnega nadlegovanja in zlorabe v evropskih institucijah v disciplinskih postopkih in/ali preiskavah, ki jih izvaja lokalna policija;

9.  poziva države članice, naj izboljšajo zaščito delavcev pred spolnim nadlegovanjem in zlorabo, in sicer tako, da si prizadevajo za boljše ravnotežje med spoloma pri inšpektorjih za delo, za njihovo usposabljanje, da bodo pozorni pri prepoznavanju spolnega nadlegovanja, ter za vzpostavitev 24-urne telefonske linije za prijavljanje domnevnega spolnega nadlegovanja;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav članic.

(1)

UL L 204, 26.7.2006, str. 23.

(2)

UL L 373, 21.12.2004, str. 37.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov