REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 469kWORD 47k
16.10.2017
PE611.523v01-00
 
B8-0583/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par apbalvojuma “Eiropas ilgtspējīga tūrisma gada reģions” ieviešanu


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par apbalvojuma “Eiropas ilgtspējīga tūrisma gada reģions” ieviešanu  
B8-0583/2017

Eiropas Parlaments,

A.    tā kā ilgtspējīgs tūrisms ir tāds ceļošanas veids, kad tiek ņemta vērā gan attiecīgā brīža, gan turpmākā ekonomiskā un sociālā ietekme, kā arī ietekme uz vidi un kad tiek ņemtas vērā tūristu, nozares, vides un uzņemošo kopienu vajadzības (“Making tourism more Sustainable — A Guide for Policy Makers”, UNEP un UNWTO, 2005. g., 11.-12. lpp.);

 

B.  tā kā ANO ģenerālā asambleja 2017. gadu ir pasludinājusi par starptautisko ilgtspējīga tūrisma gadu, atzīstot, ka ilgtspējīgs tūrisms veicina izpratni par dažādo civilizāciju būtisko mantojumu, ļauj labāk novērtēt dažādām kultūrām piemītošo vērtību un līdz ar to veicina miera nostiprināšanu pasaulē (rezolūcija A/RES/70/193);

 

C.  tā kā 2015. gadā Eiropa bija reģions, kurā bija reģistrēta visstraujākā izaugsme absolūtā izteiksmē, proti, par 27 miljoniem tūristu vairāk nekā 2014. gadā (UNTWO, “Tourism Highlights”, 2016 g.);

 

D.  tā kā Eiropas pilsētām, reģioniem un pašvaldībām ir galvenā loma ilgtspējīga un konkurētspējīga tūrisma veicināšanā (Pasaules Tūrisma organizācijas ģenerālsekretārs Taleb Rifai, Biselē, 2016. gada 7. decembrī),

 

1.  aicina Komisiju veicināt apbalvojuma “Eiropas ilgtspējīga tūrisma gada reģions” ieviešanu un paredzēt fondu, ar kura palīdzību ik gadu tiktu stimulēta ilgtspējīga tūrisma maršrutu izveide kādā no ES reģioniem.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika