Resolutsiooni ettepanek - B8-0586/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0586/2017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Euroopa strateegia kohta oliiviõli tootmise toetamiseks ELi riikides

25.10.2017

vastavalt kodukorra artiklile 133

Salvatore Domenico Pogliese

B8‑0586/2017

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa strateegia kohta oliiviõli tootmise toetamiseks ELi riikides

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et nagu Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat 24. augustil 2017 märkis, on oliiviõli tootmine Euroopas vähenemas ning aastatel 2011–2016 oli langus 25 %;

B.  arvestades, et oliiviõli laovaru on alates 2012. aastast drastiliselt vähenenud;

C.  rõhutades, et ELis oliiviõli tootvate riikide panus on 70–75 % kogu maailma toodangust;

D.  võttes arvesse ISTATi andmeid oliiviõli tootmise kohta aastatel 2012–2016, millest nähtub, et Itaalias on oliiviõli tootmine viimastel aastatel oluliselt vähenenud, langedes 505 915 tonnilt 292 350 tonnile, milles oma osa on ka bakteri Xylella põhjustatud kahjul;

E.  arvestades, et rahvusvahelise oliiviõlinõukogu statistika põhjal on oliiviõli tootmine samal ajal suurenenud Vahemere piirkonna kolmandates riikides, näiteks Tuneesias, Türgis ja Marokos;

1.  palub komisjonil välja töötada Euroopa strateegia oliiviõli tootmise toetamiseks ELi riikides.