Propunere de rezoluţie - B8-0586/2017Propunere de rezoluţie
B8-0586/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la strategia europeană pentru a sprijini producția de ulei de măsline în țările UE

25.10.2017

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură

Salvatore Domenico Pogliese

B8‑0586/2017

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la strategia europeană pentru a sprijini producția de ulei de măsline în țările UE

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, așa cum a arătat DG AGRI din cadrul Comisiei la 24 august 2017, producția europeană de ulei de măsline se află într-un declin general și a înregistrat o scădere de 25 % în perioada 2011-2016;

B.  întrucât se observă o reducere drastică a stocurilor existente de ulei de măsline începând cu 2012;

C.  subliniind că țările producătoare de ulei de măsline din UE produc între 70 % și 75 % din producția mondială;

D.  luând în considerare datele furnizate de ISTAT privind producția de ulei de măsline în perioada 2012-2016, care arată că Italia a înregistrat o scădere semnificativă a producției de ulei de măsline, de la 505 915 tone la 292 350 de tone, nu în ultimul rând din cauza numeroaselor daune provocate de Xylella;

E.  întrucât, în același timp, producția de ulei de măsline din țări din afara UE care fac parte din bazinul mediteraneean, cum ar fi Tunisia, Turcia și Marocul, este în creștere, așa cum arată datele statistice stabilite de Consiliul internațional pentru uleiul de măsline,

1.  invită Comisia Europeană să prezinte o strategie europeană pentru a sprijini producția de ulei de măsline din țările UE.