Návrh uznesenia - B8-0586/2017Návrh uznesenia
B8-0586/2017

NÁVRH UZNESENIA o európskej stratégii na podporu výroby olivového oleja v krajinách EÚ

25.10.2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Salvatore Domenico Pogliese

B8‑0586/2017

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o európskej stratégii na podporu výroby olivového oleja v krajinách EÚ

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže európska výroba olivového oleja zaznamenáva všeobecný pokles, pričom v rokoch 2011 – 2016 došlo k zníženiu výroby o 25 %, ako 24. augusta 2017 konštatovalo GR AGRI Európskej komisie;

B.  keďže od roku 2012 dochádza k dramatickému zníženiu zásob olivového oleja;

C.  keďže krajiny EÚ, ktoré sú producentmi olivového oleja, predstavujú 70 až 75 % svetovej produkcie tohto oleja;

D.  keďže z údajov týkajúcich sa výroby olivového oleja v rokoch 2012 – 2016, ktoré poskytol taliansky štatistický úrad ISTAT, vyplýva, že Taliansko zaznamenalo výrazný pokles výroby olivového oleja (z 505 915 ton na 292 350 ton), a to aj vzhľadom na množstvo škôd spôsobených baktériou Xylella;

E.  keďže zároveň dochádza k nárastu výroby olivového oleja v krajinách mimo EÚ patriacich do stredozemskej oblasti, ako sú Tunisko, Turecko a Maroko, ako dokazujú štatistiky vypracované Medzinárodnou radou pre olivový olej;

1.  vyzýva Európsku komisiu, aby predložila európsku stratégiu na podporu výroby olivového oleja v krajinách EÚ.