Resolutsiooni ettepanek - B8-0587/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0587/2017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK eCG-hormooniga kauplemise ja selle impordi keelustamise kohta

16.10.2017

vastavalt kodukorra artiklile 133

Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0587/2017

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek eCG-hormooniga kauplemise ja selle impordi keelustamise kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et mitmetes Lõuna-Ameerika riikides, näiteks Argentinas ja Uruguays, eksisteerivad nn verefarmid, kus märasid hoitakse latrites eesmärgiga võtta neilt kaks korda nädalas kuni 10 liitrit verd;

B.  arvestades, et selliseid verevõtmisi, mis põhjustavad loomale kannatusi, tehakse eesmärgiga saada hormooni eCG, mida eritab mära platsenta tiinuse 40.–120. päeval; arvestades, et tootjad teevad märadele käsitsi ja ilma anesteesiata abordi, kui nad enam seda hormooni ei erita;

C.  arvestades, et eCG-hormooni impordivad Euroopasse siinsed laborid, aga ka teatavad sea-, veise- ja lambakasvatajad, et suurendada sündide arvu ja tootmist; arvestades, et intensiivne loomakasvatus põhjustab loomadele väga suuri kannatusi;

1.  nõuab, et komisjon keelustaks eCG-hormooniga kauplemise ja selle impordi.