Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B8-0587/2017Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B8-0587/2017

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar il-projbizzjoni tal-kummerċ u tal-importazzjoni tal-ormon eCG

16.10.2017

imressqa skont l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura

Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0587/2017

Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-projbizzjoni tal-kummerċ u tal-importazzjoni tal-ormon eCG

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi jeżistu rziezet imsejħin "tad-demm" f'bosta pajjiżi tal-Amerka t'Isfel, bħall-Arġentina u l-Urugwaj, li fihom id-dwieb jinżammu fi stalel bil-għan li jittiħdulhom sa 10 litri demm darbtejn fil-ġimgħa;

B.  billi, barra milli hija prattika li taħqar lill-annimal, dan id-demm jittieħed biex jinkiseb ormon, l-eCG, sekretat mill-plaċenta tad-debba mill-40 sal-120 jum ta' ġestazzjoni; billi min irabbi dawn l-annimali jaborta lid-dwieb manwalment u mingħajr anestesija meta ma jibqgħux jissekretaw dan l-ormon;

C.  billi l-ormon eCG huwa importat fl-Ewropa mil-laboratorji Ewropej iżda wkoll minn ċerti rziezet li jrabbu l-ħnieżer, il-bhejjem tal-ifrat u n-nagħaġ bil-għan li jiżdied in-numru ta' frieħ imwielda u tiżdied il-produzzjoni; billi dawn l-irziezet tat-trobbija intensiva jaħqru immensament lill-bhejjem;

1.  Jitlob lill-Kummissjoni tipprojbixxi l-kummerċ u l-importazzjoni tal-ormon eCG.