Ontwerpresolutie - B8-0587/2017Ontwerpresolutie
B8-0587/2017

ONTWERPRESOLUTIE over een verbod op de handel in en de invoer van het hormoon eCG

16.10.2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

Sophie Montel, Florian Philippot

B8‑0587/2017

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een verbod op de handel in en de invoer van het hormoon eCG

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat er in verschillende landen in Zuid-Amerika, zoals Argentinië en Uruguay, zogeheten "bloedboerderijen" bestaan waar merries in boxen worden gehouden om bij hen tweemaal per week tot 10 liter bloed te kunnen afnemen;

B.  overwegende dat deze bloedafname, die voor het dier kwellend is, tot doel heeft het hormoon eCG te verkrijgen dat door de placenta van een veulen tussen de 40e en 120e dag van de draagtijd wordt afgescheiden; dat de veulens door de fokker met de hand en zonder verdoving worden geaborteerd als zij dit hormoon niet langer produceren;

C.  overwegende dat het hormoon eCG door Europese laboratoria naar Europa wordt ingevoerd, maar ook door bepaalde fokkerijen van varkens, runderen en schapen, met het doel een groter aantal nakomelingen te verkrijgen en de productie te verhogen; dat deze intensieve veehouderij eveneens veel dierenleed veroorzaakt;

1.  verzoekt de Commissie de handel in en de invoer van het hormoon eCG te verbieden.