Návrh uznesenia - B8-0587/2017Návrh uznesenia
B8-0587/2017

NÁVRH UZNESENIA o zákaze obchodovania s hormónom eCG a jeho dovozu

16.10.2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0587/2017

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zákaze obchodovania s hormónom eCG a jeho dovozu

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vo viacerých krajinách Južnej Ameriky, ako je Argentína a Uruguaj, existujú tzv. farmy na krv, v ktorých sa kobyly ustajňujú v boxoch s cieľom odoberať im až 10 litrov krvi dvakrát za týždeň;

B.  keďže tieto odbery krvi, ktoré spôsobujú zvieratám utrpenie, sa vykonávajú s cieľom získať hormón eCG, ktorý vylučuje placenta kobyly od 40 do 120 dňa žrebnosti; keďže chovatelia urobia kobylám manuálne a bez anestézie potrat, keď tento hormón prestanú vylučovať;

C.  keďže hormón eCG dovážajú do Európy európske laboratóriá, ale aj niektoré podniky na chov ošípaných, hovädzieho dobytka a oviec s cieľom zvýšiť počet narodení a zvýšiť produkciu; tieto intenzívne chovy zvierat zároveň spôsobujú zvieratám veľké utrpenie;

1.  vyzýva Komisiu, aby zakázala obchodovanie s hormónom eCG a jeho dovoz.