Predlog resolucije - B8-0587/2017Predlog resolucije
B8-0587/2017

PREDLOG RESOLUCIJE o prepovedi trgovine s hormonom konjski horionski gonadotropin (eCG) in njegovega uvoza

16.10.2017

v skladu s členom 133 Poslovnika

Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0587/2017

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o prepovedi trgovine s hormonom konjski horionski gonadotropin (eCG) in njegovega uvoza

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker v številnih državah Južne Amerike, kot sta Argentina in Urugvaj, obstajajo tako imenovane „farme krvi“, v katerih v zabojnikih gojijo kobile, da jim dvakrat na teden odvzamejo do 10 litrov krvi;

B.  ker se ti odvzemi krvi, ki živalim povzročajo trpljenje, izvajajo zaradi pridobivanja hormona konjski horionski gonadotropin, ki ga posteljica kobile izloča med 40. in 120. dnem brejosti; ker rejci kobilam ročno in brez anestezije splavijo zarodek, ko se hormon preneha izločati;

C.  ker hormon konjski horionski gonadotropin uvažajo evropski laboratoriji, pa tudi nekatere farme za rejo prašičev, goveda in ovac, da bi tako povečali velikost zarodov in s tem proizvodnjo; ker tudi živali zelo trpijo zaradi intenzivne reje;

1.  poziva Komisijo, naj prepove trgovino s hormonom konjski horionski gonadotropin in njegov uvoz.