Postupak : 2017/2931(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0594/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0594/2017

Rasprave :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Glasovanja :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 329kWORD 49k
6.11.2017
PE614.230v01-00
 
B8-0594/2017

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju vladavine prava i demokracije u Poljskoj (2017/2931(RSP))


Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju vladavine prava i demokracije u Poljskoj (2017/2931(RSP))  
B8-0594/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 2., 3., 4., 5. i 6. Ugovora u funkcioniranju Europske unije (UFEU) u kojima se utvrđuju kategorije i područja nadležnosti EU-a,

 

–  uzimajući u obzir članak 5. Ugovora o Europskoj uniji i načelu supsidijarnosti,

 

–  uzimajući u obzir članak 7. UEU-a o opasnosti od teškog kršenja ili teškog i trajnog kršenja vladavine prava,

 

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da sadašnja poljska vlada ima najjači mandat za vladanje u povijesti zemlje od pada komunizma;

 

B.  budući da je u tijeku postupak savjetovanja između Komisije i poljske vlade o Ustavnom sudu i reformi Nacionalnog sudbenog vijeća i Vrhovnog suda;

 

C.  budući da su u skladu s člankom 7. UEU-a Vijeće i Europsko vijeće, a ne Komisija, nadležni za utvrđivanje opasnosti od teškog i trajnog kršenja vladavine prava;

 

D.  budući da Poljska nikad nije posustala u pogledu poštovanja vladavine prava; budući da se poljska vlada vodi tim načelom pri provedbi reformi najavljenih tijekom izborne kampanje;

 

E.  budući da Poljska u skladu s načelom lojalne suradnje iz Ugovora vodi iscrpan dijalog s Komisijom o vladinim reformama te u tom pogledu pruža detaljna objašnjenja Komisiji i državama članicama;

 

F.  budući da su promjene u pravosudnom sustavu podložne opsežnom javnom i političkom savjetovanju te da je još uvijek nepoznat konačni tekst zakonodavstva o Vrhovnom sudu i Nacionalnom sudbenom vijeću;

 

G.  budući da je poljska vlada sveobuhvatno i pravovremeno djelovala u pogledu svih prethodnih preporuka Komisije povezanih s vladavinom prava u Poljskoj te da su zakonodavne mjere koje je poduzela, a kojima je primarni cilj reforma pravosudnog sustava, u skladu s europskim standardima i da zadovoljavaju očekivanja javnosti u tom pogledu;

 

1.  ističe da u skladu s člankom 5. UEU-a, kojim se utvrđuje načelo supsidijarnosti u područjima koja nisu u isključivoj nadležnosti Unije, Unija djeluje samo ako i u mjeri u kojoj ciljeve planiranog djelovanja države članice ne mogu dostatno ostvariti;

 

2.  stoga ističe da se institucije EU-a ne bi trebale uplitati u nove zakonodavne prijedloge, kao što su prijedlozi zakona o Nacionalnom sudbenom vijeću i Vrhovnom sudu, jer će njihove ciljeve najbolje ostvariti poljska nadležna tijela na temelju načela supsidijarnosti;

 

3.  ponavlja da je savjetovanje Europske komisije i Poljske u tijeku i da se nalazi u naprednoj fazi; ističe da su promjene u navedenim područjima podložne raspravi između vlade, predsjednika, oporbe i stručnjaka, kao i nevladinih i društvenih organizacija;

 

4.  ističe da Komisija u dijalogu s Poljskom upućuje na zakonodavni postupak koji je u tijeku i da je ona stoga sudionica u internoj političkoj debati, što ne olakšava suštinsko rješavanje spora;

 

5.  žali zbog činjenice da Komisija često primjenjuje dvostruke standarde pri izražavanju svojeg neslaganja, primjerice kada osuđuje vladu zbog uvođenja mjera koje se primjenjuju u drugim državama članicama, kao što je različita dob za umirovljenje žena i muškaraca;

 

6.  naglašava da se takva debata ne treba politizirati i da se treba temeljiti na činjenicama i poštovanju suvereniteta država članica; smatra da bi u tom pogledu pokazatelj mogao biti broj predmeta pred Sudom Europske unije o neizvršenju njegovih presuda; napominje da Poljska ima samo dva takva predmeta u predsudskom postupku, što je mnogo manje od nekih drugih država članica, od kojih neke imaju čak 11 takvih predmeta;

 

7.  podsjeća da su Vijeće i Europsko vijeće, a ne Komisija, nadležni za utvrđivanje opasnosti od teškog i trajnog kršenja vladavine prava;

 

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, državama članicama, Vijeću Europe i Europskoj komisiji za demokraciju s pomoću prava.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti